6. Originea şi scopul vieţii…


Prin aceste povestiri vrem să arătăm că a crede în Dumnezeu nu este nici plictisitor şi nici retrograd. Cine crede, nu trebuie să renunţe nici la mintea lui şi nici la munca lui de cercetare. Dimpotrivă, multe lucruri se clarifică atunci când le priveşti prin prisma Bibliei. Aceasta poate avea efecte pozitive chiar şi în lucrările ştiinţifice.

Fiecare îşi pune cândva întrebarea referitoare la originea vieţii: “De unde? ”, atunci când este confruntat cu minunile ei. În principiu el nu îşi poate da decât două răspunsuri:

1. Întâmplarea, în reliefarea ei prin mutaţii şi selecţie, este originea vieţii. Totul s-a dezvoltat “de la sine”, de-a lungul a milioane de ani. Pentru scopul observat în domeniul vieţii nu se presupune nici o cauză, căci aceasta ar presupune existenţa unuia care planifică. Biochimis-tul Ernest Kahane rezumă concepţia lui despre lume în următoarea frază concisă: “Este absurd şi complet iraţional să crezi că o celulă vie a luat fiinţă de la sine; totuşi eu cred, căci altfel nu îmi pot imagina. ”

2. La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul şi toate fiinţele; şi El le garantează viaţa. Dacă este aşa, atunci există consecinţe pentru mine. Căci eu nu sunt produsul “întâmplării şi necesităţii” (Jaacques Monod), ci eu sunt făcut de un Creator care mă iubeşte în mod vizibil. Atunci există o speranţă şi o direcţie clară pentru viaţa mea şi nu este nevoie ca ea să eşueze într-o nebunie, aşa cum s-a plâns lipsit de speranţă Ernest Hemingway: “Viaţa mea este o cale neagră care nu duce nicăieri”.

La toate întrebările referitoare la originea acestei lumi şi a întregii vieţi, care ne frământă pe noi, Dumnezeu le-a răspuns clar în cuvântul Său. Despre crearea faunei, de care ne-am preocupat în mod deosebit în cadrul acestei cărţi, şi a omului Biblia ne relatează în raportul creaţiei:

A cincea zi a creaţiei: Crearea animalelor din apă şi din aer.

“Dumnezeu a zis: ‹Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului, pe întinderea cerului›. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: ‹Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ›. Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua a cincea” (Geneza 1:20-23).

A şasea zi a creaţiei: Crearea animalelor terestre şi a omului.

“Dumnezeu a zis: ‹Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, reptile şi animale terestre, după soiul lor›. Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut animalele terestre după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate reptilele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis: ‹Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate reptilele care se mişcă pe pământ›. Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: ‹Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” (Geneza 1:24-28).

Acest text ne arată clar: Noi am fost creaţi direct de Dumnezeu, noi suntem chiar asemenea Lui, după chipul Lui. Noi suntem lucrarea Lui; El a vrut ca noi să existăm. După ce a fost terminată creaţia, Dumnezeu a declarat cu privire la ea: “foarte bine!”

Lumea noastră de astăzi nu mai este însă foarte bună, căci există durere şi lacrimi, necaz şi cruzime, boală şi moarte. Cum au ajuns aceste fenomene negative în lume? Deşi Dumnezeu i-a avertizat pe oameni cu privire la consecinţele neascultării (Geneza 2:17), omul a abuzat de libertatea care îi fusese acordată şi s-a ajuns la un eveniment decisiv în timp şi spaţiu: căderea în păcat. De atunci încolo a fost aplicată legea păcatului – “Plata păcatului este moartea…” (Romani 6:23) – iar omul a trebuit să moară. Dacă rămânem în acest “tren al morţii”, după încheierea vieţii pământeşti suntem pierduţi veşnic. Însă Dumnezeu nu vrea aşa ceva, ci El ne-a deschis o cale care duce la o viaţă cu Dumnezeu, la viaţa veşnică.

O comunicare îmbucurătoare

Dumnezeu îi comunică omului: “Eu am un plan cu tine! Te iubesc! Nu mai fugi de Mine! Îţi ofer posibilitatea să Mă cunoşti personal şi Eu vreau să îţi ofer viaţa veşnică”.

Lucrul acesta nu este o promisiune goală. Pentru ca Dumnezeu să poată face oferta aceasta a trebuit ca El să-Şi jertfească pe propriul Său Fiu. A trebuit să-L dea pe mâna oamenilor de rând, care apoi L-au chinuit şi L-au răstignit pe o cruce de lemn. Isus Cristos a fost gata să aducă această jertfă mare, ştiind că El – şi numai El – putea să ne scape prin ea de pierzarea noastră veşnică. Dumnezeu a hotărât să-L pedepsească pe El pentru toate greşelile oamenilor, adică pentru indiferenţa lor faţă de El, pentru toate gândurile, planu-rile şi faptele lor rele.

Un Dumnezeu drept

Dumnezeu nu este gata să tolereze în tăcere toate josniciile. El nu trece totul cu vederea, fără a pedepsi! Vina este întotdeauna pedepsită: “…oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata…” (Evrei 9:27). Aici trebuie deosebite două cazuri. Pentru cel care crede în Domnul Isus, Dumnezeu vede pedeapsa ca deja împlinită. Pentru cel care-L ignoră, pedeapsa îl aşteaptă.

Biblia spune: “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răb-dare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9).

Ce trebuie să facem ca să nu fim pedepsiţi ne explică Biblia în alt loc: “Oricine crede în El [Isus] nu va fi dat de ruşine. Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Romani 10:11,13). Conform cuvântului, toţi aceia care vin la Cristos, sunt scăpaţi de judecată: “Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5:24).

O ofertă favorabilă

Te sfătuim să faci tocmai aceasta şi să primeşti oferta lui Dumnezeu. Cheamă Numele Domnului, adică roagă-te Domnului Isus Cristos. Poate vei spune: Cum să mă rog, dacă eu nu am vorbit niciodată cu El? Ca ajutor, vrem să îţi dăm un model de rugăciune liberă:

“Doamne Isuse Cristoase, am înţeles acum că nu pot sta cu vina vieţii mele înaintea Ta şi a Dumnezeului celui viu. Dar Tu ai venit în lumea aceasta spre a mântui pe cei păcătoşi. Moartea Ta pe cruce a fost preţul prin care eu am primit iertarea. Viaţa mea este înaintea Ta ca o carte deschisă. Tu îmi cunoşti toate greşelile, orice îndemn greşit al inimii şi indiferenţa mea totală faţă de Tine de până acum. Te rog, iartă-mi toată vina şi îndepărtează de la mine ceea ce nu-Ţi este plăcut Ţie. Îţi mulţumesc pentru că Tu faci lucrul acesta chiar acum. Tu eşti Adevărul în persoană, de aceea eu mă bazez pe promisiunile cuvântului Tău.

Te rog, Doamne, să intri în viaţa mea. Condu-mă pe calea pe care vrei să mi-o arăţi prin citirea cuvântului Tău şi prin călăuzirea în viaţă. Ştiu că m-am încredinţat Ţie, Păstorul cel Bun, care are numai gânduri bune faţă de mine. De aceea vreau să-Ţi încredinţez Ţie toate domeniile vieţii mele. Dă-mi putere să o rup cu comportarea mea păcătoasă de până acum. Iar dacă mai greşesc câteodată, fă-mă să văd că am greşit şi să-Ţi pot mărturisi Ţie imediat. Dăruieşte-mi deprinderi pe care Tu să le poţi binecuvânta. Schimbă gândul meu faţă de Tine şi faţă de oamenii cu care am de-a face zi de zi. Dă-mi o inimă ascultătoare de Tine şi deschide-mi Biblia spre a înţelege pe deplin cuvântul Tău. Vreau să Te recunosc pe Tine ca Domn şi să Te urmez. Amin”.

Dacă această rugăciune – sau aşa cum o formulezi tu singur – vine sincer din inima ta, atunci ai devenit un copil al lui Dumnezeu: “Dar tuturor celor care L-au primit [pe Isus Cristos], adică celor care cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu…” (Ioan 1:12). Aşa începe viaţa din plin pe care ţi-a promis-o Dumnezeu. Şi ai parte şi de viaţa veşnică. Tot cerul se bucură împreună cu tine, pentru că te-ai întors la Isus Cristos, căci în Luca 15:10 se spune: “Tot aşa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte”.

Tot aşa am procedat şi noi, şi am vrea să îţi dăm câteva sfaturi, ca să nu fii dezamăgit la începutul vieţii de credincios:

1. Începe să citeşti zilnic în Biblie, spre a afla voia lui Dumnezeu. Biblia este singura carte autorizată de Dumnezeu. Citirea acestui cuvânt este hrana necesară pentru viaţa ta nouă. Cel mai bine începi cu una din evanghelii, iar dintre ele cu cea după Ioan.

2. Vorbeşte zilnic cu Dumnezeu şi cu Isus Cristos în rugăciune. Prin aceasta vei câştiga multă putere şi rugăciunea te va schimba. Poţi să Îi spui Lui toate lucrurile vieţii zilnice – griji şi bucurii, planuri şi intenţii. Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pentru care ai un îndemn. Prin citirea Bibliei şi prin rugăciune se formează un “circuit spiritual” care este foarte important pentru viaţa de credinţă.

3. Caută şi întreţine conştient contactul cu alţi credincioşi. Un cărbune aprins, scos din foc se stinge foarte repede. Şi dragostea noastră pentru Isus se va răci, dacă focul ei nu este întreţinut prin părtăşia cu ceilalţi credincioşi. Frecventează de aceea o adunare care are ca bază Biblia; şi participă la lucrarea acesteia. O adunare bună, vie, unde se crede toată Biblia este o condiţie necesară pentru calea noastră de credinţă şi pentru o creştere sănătoasă în credinţă.

4. Prin citirea Bibliei vei găsi multe instrucţiuni aju-tătoare pentru toate domeniile vieţii, cât şi felul cum să te comporţi faţă de Dumnezeu. Practică tot ce ai înţeles din cuvântul lui Dumnezeu şi vei avea parte de o mare binecuvântare. Noi nu putem mărturisi mai bine dragostea noastră faţă de Domnul decât prin aceea că-I suntem ascultători: “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3).

5. Spune şi altora ce importanţă a căpătat pentru tine Isus Cristos. Mulţi oameni nu au primit încă evanghelia salvatoare; ei au nevoie de modelul nostru de viaţă ca mărturie. Acum poţi fi şi tu un lucrător al lui Dumnezeu.

Mă bucur împreună cu tine, dacă te-ai întors conştient/ă la Isus Cristos şi astfel ai fost primit/ă de Dumnezeu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s