Posted in Hrană pentru suflet...

Dezvoltarea minţii!


Psalmistul îi cerea Domnului în rugăciune să-l înveţe ca să aibă înţelegere şi pricepere. Este o rugăciune pe care o poate face orice părinte şi orice tânăr în legătură cu dezvoltarea minţii. Înţelegerea este facultatea de a găsi o idee, de a prinde sensul unui cuvânt, al unui lucru, al unui fenomen, de a vedea cauza şi efectul, scopul şi consecinţele lui. Priceperea este capacitatea de a pătrunde cu mintea, de a distinge lucrurile, de a deosebi valorile, de a găsi soluţii la probleme. Dezvoltarea minţii este un fel de pregătire a terenului pentru însămânţare. Părinţii poartă răspunderea şi pentru dezvoltarea minţii.

Copilul are înţelegerea şi priceperea ca potenţial, dar nu ca realizare. Aceasta se petrece pe măsura creşterii şi dezvoltării fizice prin observare şi învăţătură. Există o foarte strânsă corelaţie între dezvoltarea mintală şi formarea caracterului. Este bine ca părinţii să cunoască acest lucru şi să folosească din plin posibilităţile de pricepere ale copilului, spre a-l forma să devină o valoare pentru societatea în care va trăi. După cum i se dă copilului hrana potrivit cu vârsta sa, tot aşa părinţii au răspunderea să lucreze la dezvoltarea caracterului său pe măsura înţelegerii sale.

Educatorii au constatat mai multe stagii de dezvoltare mintală la copii. Cunoscând aceste stagii, părinţii, învăţătorii de Şcoală Duminicală, păstorii pot pregăti şi da copilului învăţătura corespunzătoare nivelului său de pricepere. Robert J. Havighurst şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii sale ca şef al unui grup de cercetători axaţi pe studierea diferitelor stagii de dezvoltare mintală a copiilor. El a stabilit trei stagii:

Primul stagiu este de la naştere până la 6 ani – anii de explorare fizică a realităţii. Copiii încep să observe şi să înţeleagă ceva cu privire la lumea înconjurătoare.

Al doilea stagiu este de la 7 ani la 11 ani – anii de explorare mentală a faptelor concrete. Copiii pun o seamă de întrebări: De ce? Cum? Mintea lor vrea să înţeleagă faptele.

Al treilea stagiu este de la 12 ani în sus – anii de dezvoltare a gândirii abstracte,

În ce priveşte tipul de gândire potrivit firii copilului, David Russel afirmă că se pot observa patru tipuri majore de gândire:

1. Gândire pentru formarea conceptelor. Mintea, prin observare sau experienţă, face anumite generalizări despre sentimente: dragoste, frică; despre virtuţi: bunătate, răbdare, curăţie, blândeţe; despre realităţi abstracte: Dumnezeu, îngeri, demoni, rai, iad.

2. Gândire pentru rezolvarea problemelor. O problemă este ceva ce copilul nu înţelege încă, dar pentru care caută un răspuns, o soluţie. Rezolvarea este pentru el un adevărat proces prin care urcă din treaptă în treaptă, până găseşte soluţia potrivită. Pentru un tânăr poate fi o problemă dacă este bine sau nu să bea o bere. El trebuie să cugete la rezultatele imediate şi la rezultatele mai îndepărtate: ce câştigă dacă bea şi ce pierde? Cum este mai bine: să bea sau să nu bea? Printr-o gândire de felul acesta, tânărul ajunge să aibă un bun discernământ, o deosebire a lucrurilor, o justă preţuire a ceea ce vede sau aude. Aceştia pot fi buni meseriaşi, buni şefi de serviciu, ingineri, medici, inventatori sau păstori. Ei îşi pot forma bune principii de bază pentru viaţa lor.

3. Gândire creativă. Cei cu gândirea creativă au o înzestrare specială, sunt talentaţi. Ei sunt buni pentru desen, pictură, sculptură, muzică, artă dramatică, construcţii, activităţi ştiinţifice; unii ajung scriitori, poeţi sau inventatori.

4. Gândirea critică. Mintea acestora observă imediat dacă un lucru, un obiect este sau nu conform standardelor cunoscute de ei. Acest tip posedă o minte ascuţită, analitică. Ei sunt buni critici în toate domeniile.

Cineva a zis: „Mintea copilului este un apel mut după cel mai iubitor şi bun învăţător care să contribuie la dezvoltarea ei. Mintea şi inima copilului sunt ca o foaie albă, care aşteaptă o mână gingaşă să scrie ceva frumos şi să nu se mai şteargă, ci să ne gravat adânc în caracterul său. Ceea ce se scrie îi va direcţiona drumul în sus spre culmi sau în jos spre prăpăstii.” Câteodată vezi un copilaş atât de drăguţ şi bun şi te uiţi la părinţi că sunt nişte epave. Atunci te întrebi: cum se poate aşa ceva? Răspunsul este simplu: copilul se află în punctul de unde au pornit părinţii lui, dar ei au apucat calea în jos, spre prăbuşire. De aceea, Biblia spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie să umble”. Phillip Brooks a scris: „Un popor se mişcă în sus sau în jos pe picioruşele copilaşilor”.

Învăţătura este mijlocul prin care are loc dezvoltarea minţii, luminarea ei. Ea este ca ferestrele la o casă. Fără ferestre, casa este în întuneric. Cum anume învăţătura dă lumină? De exemplu: învăţarea alfabetului, a scrisului, dă lumină copilului să poata pătrunde la bogăţia cărţilor, la comorile bibliotecilor. Un analfabet care are o carte în faţa sa este ca un orb: nu are lumina să înţeleagă ce este scris în ea. Învăţarea unei limbi străine te ajută să-i înţelegi pe cei ce vorbesc acea limbă, învăţătura Bibliei îţi dă lumină cu privire la Dumnezeu, suflet, mântuire, la trăirea cu folos în viaţa aceasta şi la fericire în viaţa veşnică.

Solomon cel înţelept a scris: „Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte ca să pricepeţi; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea, el mă învăţa atunci şi-mi zicea: «Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi. Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele. N-o părăsi şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti»” (Proverbe 4:1-6).

O minte luminată, dezvoltată, este mai de preţ decât aurul. În Proverbe 16:16, Solomon precizează adevărul acesta în cuvintele: „Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit. câştigarea priceperii decât a argintului!” Aurul sau argintul este o bogăţie în afară care poate fi furată sau pierdută; înţelepciunea, priceperea sunt bogăţii mult mai scumpe şi sunt înăuntru, pe care le porţi cu tine pretutindeni, chiar şi la închisoare. Înţelepciunea poate câştiga aur, dar aurul nu poate da înţelepciune. De aceea părinţii trebuie să-şi facă timp şi să dea învăţătură copilului spre a deveni înţelept şi priceput, iar copilul trebuie să primească învăţătura părinţilor, căci ei doresc binele şi fericirea lui.

Mintea copilului se va dezvolta într-o mare măsură conform cu învăţătura care i se dă prin viu grai şi cu atmosfera de gingăşie sau brutalitate, de acceptare sau împotrivire, de închinăciune său blesteme în care va creşte.

O fetiţă de 4 ani a consimţit să doarmă la o altă familie. Seara, când i s-a făcut patul să se culce, ea a îngenuncheat lângă pat, ca acasă, aşa cum a fost învăţată de mama ei, dar ea a uitat cum să se roage. A aşteptat puţin, dar nici prietena părinţilor ei n-a putut s-o ajute să se roage, în sfârşit, fetiţa a zis: „Doamne, Te rog, iartă-mă că nu-mi aduc aminte de rugăciunile mele şi sunt aici cu această tanti care nu ştie nici ea să se roage. Amin”. O altă fetiţă se ruga: „Doamne, fă-i pe toţi oamenii buni, iar pe cei buni, fă-i mai buni!”

Mediul în care se dezvoltă mintea copilului are o mare influenţă asupra vieţii lui de mai târziu. Judecătorul Sam David Tatum de la Judecătoria Juvenilă din Nashville, Tennessee a dat odată următorul raport: „Din 4.800 de cazuri de copii aduşi la judecată, numai 29 au luat parte la Şcoala Duminicală. Dar nu am avut nici un caz unde părinţii, tata sau mama să fi frecventat Şcoala Duminicală sau Biserica”. Aceasta arată marele impact pe care-l are Biblia asupra copiilor.

Şi încă un caz. Un judecător din Canada a întrebat pe un băiat de 17 ani, care săvârşise o crimă şi urma să fie condamnat la moarte, dacă are ceva de spus. Tânărul a zis „Da, domnule judecător, am ceva. Sunt eu singur vinovat de crima pe care am comis-o? Tatăl meu mi-a pus în mână prima sticlă de lichior. Părinţii m-au învăţat că religia nu are nici o valoare. Nu am văzut nici o Bilbie în casa noastră şi nu am văzut, nici auzit pe părinţii mei să se roage vreodată. O, Dumnezeu să aibă milă de sufletul meu şi de sufletul lor!”

Dezvoltarea minţii se face într-o mare măsură şi prin exerciţiul şi lărgirea memoriei. Părinţii au menirea să contribuie, şi în această privinţă, învăţându-i încă de la vârsta de 3 ani să spună pe dinafară texte biblice şi mici poezioare. În Biserica noastră din Sacramento, fetiţa Cristina Mich recită bine poezii, cu intonaţie, de la 3 anişori. Acum are 5 anişori, şi într-o duminică a recitat poezia „Despărţire”, de C. Ioanid, poezie care are 22 de strofe. Un alt băiat, Beni Sârb de 12 ani, ştie pe dinafară 48 de psalmi, plus Isaia 53 şi capitolul 13 din 1 Corinteni. După cum exerciţiile fizice ajută la dezvoltarea muşchilor, tot aşa exerciţiul mental întăreşte mult memoria.

Cu vreo 45 de ani în urmă, pe când eram la Arad, împuternicitul regional Ioan Câmpianu, care anterior fusese, vreme îndelungată, director de şcoală în mai multe localităţi de pe Valea Crişului Alb, unde sunt mulţi baptişti, m-a întrebat: „Care este secretul că, în general, copiii baptiştilor sunt primii la învăţătură?” Am stat puţin şi am cugetat, căci niciodată nu am fost confruntat cu o aşa întrebare, apoi i-am dat răspunsul: „Domnule, nu este nici o taină. În Bisericile noastre copiii sunt antrenaţi de mici să înveţe texte biblice şi poezii. Astfel, când merg la şcoală, memoria lor având antrenament la învăţătură, ei o iau înaintea celorlalţi”. El a dat din cap şi a zis: „Acum pricep”.

Tată şi mamă, rugaţi-vă ca psalmistul: „Învaţă-mă, ca să am înţelegere şi pricepere” şi ajutaţi-vă copiii să fie primii la învăţătura, şi vor putea mult mai uşor să prindă învăţăturile pentru formarea caracterului. Nimic nu este în zadar. Dumnezeu binecuvintează munca, şi o minte dezvoltată va fi un teren pregătit pentru toate bunele învăţături ce le veţi da. În felul acesta, binecuvântarea copilului va fi dublă: o minte luminată şi un caracter nobil. Minunată zestre!

Advertisements

Author:

Sunt visul din inima Lui devenit realitate !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s