NOI SLĂVIM NUMELE LUI ISUS CRISTOS DOMNUL NOSTRU!


Cineva care citeşte aceste rânduri are nevoie de atingerea lui Isus. Atunci
când Domnul a slujit aici pe pământ El a vindecat şi restabilit pe cei
chinuiţi doar atingându-Se de ei. Atunci când Isus s-a atins de mama lui
Petru, „au lăsat-o frigurile.” El a atins sicriul băiatului mort şi
acesta a revenit la viaţă. El a atins ochii orbilor şi aceştia au putut
vedea. El a atins urechea unui om surd care, dintr-odată, a putut auzi.
Părinţii şi-au adus copiii la Isus „ca să-Şi pună mâna peste ei.”
Atingerea Lui blândă a schimbat totul. Mulţimile au adus persoane bolnave
şi infirme şi Isus a găsit timp pentru a se atinge de ei toţi,
vindecându-i.

Dacă-L cunoşti, cu adevărat, pe Domnul în mod personal, ai cunoscut şi ai
simţit atingerea mâinii lui Isus. În vremuri de singurătate, de
descurajare, de confuzie, vremuri aşa de dureroase şi nesigure, ai strigat
din adâncul sufletului: „ Doamne Isuse, am nevoie de atingerea Ta. Am nevoie
să simt prezenţa Ta. Vino, Isus, şi atinge sufletul meu însetat.”

Unii au nevoie de atingerea lui Isus asupra minţii lor. Satan a venit cu
căpeteniile sale ticăloase pentru a hărţui şi împovăra mintea cu
gânduri diabolice – gânduri de necredinţă, gânduri îndepărtate de
Cristos, gânduri de frică, gânduri de nevrednicie, gânduri de nemulţumire
faţă de Dumnezeu. Credincioşii sinceri pot spune că au experimentat aceste
atacuri asupra minţii lor. Satan este hotărât să distrugă credinţa
noastră şi dependenţa noastră de Domnul.

În Scriptură, atingerea lui Isus venea ca şi răspuns la un strigăt. Nu
există nici o dovadă că El ar fi ignorat vreodată sau ar fi respins un
astfel de strigăt. Şi El nu se va întoarce de la strigătul tău, ci va
răspunde cu îndurare la nevoia ta. În Matei 8 citim despre un lepros care a
venit la El spunând: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.”
Isus şi-a întins mâna şi s-a atins de El, spunând: „Da, vreau, fii
curăţit!” Îndată a fost curăţit de lepra lui.”

Găseşte un loc în singurătate astăzi cu Isus şi spune-I ce a spus
leprosul: „Doamne, Tu poţi. Curăţeşte-mă.” Apoi aşteaptă ca Cel care
nu se uită la faţa omului, să te atingă şi să te vindece în mintea,
trupul, sufletul şi duhul tău. Mâna Domnului este întinsă spre tine, dar
El aşteaptă acel strigăt în nevoie, strigăt după ajutor, care este şi un
strigăt de aşteptare.

„Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit, şi ne-au supus la grea robie. Noi
am strigat către Domnul, Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul ne-a auzit
glasul, şi a văzut asuprirea, chinurile şi necazurile noastre. Şi Domnul
ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări
înfricoşătoare, cu semne şi minuni. El ne-a adus în locul acesta, şi ne-a
dat ţara aceasta, ţară în care curge lapte şi miere” (Deuteronom 26:6-9).

by David Wilkerson

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s