DĂ-MI TOATE ZILELE TALE DE MÂINE


Domnul i-a apărut lui Avram într-o zi şi i-a dat o poruncă incredibilă:
„Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în
ţara pe care ţi-o voi arăta” (Geneza 12:1).

Ce lucru uimitor. Dintr-odată, Dumnezeu a ales un om şi i-a spus: „Vreau ca
să te ridici şi să pleci, lăsând totul în urmă: casa ta, rudele tale,
chiar şi ţara ta. Vreau să te trimit într-un anumit loc şi Eu te voi
îndruma cum să ajungi acolo.”

Cum a răspuns Avram la acest cuvânt incredibil de la Domnul? „Prin
credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea
să-l ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se
duce” (Evrei 11:8).

Ce pusese la cale Dumnezeu? De ce ar fi căutat prin toate naţiunile un singur
om, ca mai apoi să-l cheme să lase totul şi să plece într-o călătorie
fără nici o hartă, fără nici o direcţie ştiută, fără nici o
destinaţie cunoscută? Gândiţi-vă la ceea ce cerea Dumnezeu de la Avram. El
niciodată nu i-a arătat cum avea să-i hrănească sau să-i susţină familia
sa. El nu i-a spus cât de departe să meargă sau când avea să sosească. El
i-a spus doar două lucruri la început: „Mergi” şi, „Îţi voi arăta
calea.”

Dumnezeu i-a spus, în esenţă, lui Avram: „Începând cu această zi vreau
ca să-Mi dai toate zilele tale de mâine. Va trebui să-ţi trăieşti restul
vieţii tale punând viitorul tău în mâinile mele, zi de zi. Îţi cer ca
să-ţi dedici viaţa unei promisiuni pe care ţi-o fac ţie, Avram. Dacă te
vei dedica să faci acest lucru, te voi binecuvânta, te voi călăuzi şi te
voi conduce spre un loc pe care niciodată nu ţi l-ai imaginat.”

Locul spre care dorea Dumnezeu să-l conducă pe Avraam este un loc în care El
vrea să aducă pe fiecare membru al Trupului lui Cristos. Avraam este ceea ce
cercetătorii Bibliei numesc un „om model”, cineva care serveşte drept
exemplu pentru cum să umbli înaintea Domnului. Exemplul lui Avraam ne arată
ce se cere de la toţi cei care caută să-i facă plăcere lui Dumnezeu.

Să nu înţelegeţi greşit, Avraam nu era un bărbat tânăr atunci când
Dumnezeu l-a chemat să facă această dedicare. Probabil că el avea planuri
pentru viitorul familiei sale, aşa că el trebuia să ia în considerare multe
lucruri în timp ce cântărea chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Avraam
„a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”
(Geneza 15:6).

Apostolul Pavel ne spune că toţi cei care cred şi au încredere în Cristos
sunt copiii lui Avraam. Şi, asemenea lui Avraam, noi suntem consideraţi
neprihăniţi, deoarece noi ne ţinem de aceeaşi chemare de a ne încredinţa
toate zilele noastre de mâine în mâinile Domnului.

By David Wilkerson