Pe deplin convinsi


Avraam nu s-a clãtinat în credinta sa. Mai degrabã, el a fost “deplin
încredinţat că Cel ce făgăduieşte (Dumnezeu) poate să şi
împlinească” (Romani 4: 21). El si-a dat seama cã Dumnezeu poate sã facã
ceva din nimic. Într-adevãr, Domnul nostru creeazã din nimic. Sã luãm
aminte la Geneza: din nimic, Dumnezeu a creat lumea. Cu un singur cuvânt, El
creeazã. Si poate sã creeze miracole si pentru noi, din nimic.

Când orice altceva dã gres – când ai epuizat toate planurile si
încercãrile tale – atunci este timpul, momentul când trebuie sã lasi totul
în bratul lui Dumnezeu. Este vremea sã renunti la ideea cã vei gãsi
izbãvire în orice altã parte. Dupã aceea, odatã ce esti gata sã îti pui
încrederea complet în El, trebuie sã îl vezi pe Dumnezeu nu ca pe olarul ce
are nevoie de lut, ci ca si Creatorul care face lucrarea Sa din nimic. Si din
nimic din ceea ce este din aceastã lume sau materialele ei, Dumnezeu va lucra
prin cãi si mijloace pe care tu nici nu ti le-ai fi putut imagina vreodatã.

Cât de serios este Domnul în ce priveste încrederea noastrã în El în fata
imposibilitãtilor? Gãsim rãspunsul la aceastã întrebare în povestirea lui
Zaharia, tatãl lui Ioan Botezãtorul. Zaharia a fost vizitat de un înger care
i-a spus cã sotia sa, Elisabeta, avea sã nascã un copil deosebit. Dar Zaharia
– care era înaintat în vârstă, ca si Avraam – a refuzat sã creadã.
Pentru el nu era suficientã numai promisiunea lui Dumnezeu.

Zaharia a rãspuns îngerului: “Din ce voi cunoaşte lucrul acesta? Fiindcă
eu sunt bătrân, şi nevasta mea este înaintată în vârstă” (Luca 1:18).
Cu alte cuvinte, Zaharia a socotit imposibilitãtile. El spunea, în esentã:
“Asta nu e posibil. Trebuie să-mi dovedesti cum se va întâmpla asa
ceva”.

Îndoiala lui Zaharia nu a plãcut Domnului. Îngerul i-a spus, “Iată că
vei fi mut, şi nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla
aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la
vremea lor.” (1:20).

Mesajul este clar: Dumnezeu se asteaptã ca noi sã ne încredem în El, când
El ne vorbeste. De asemenea, Petru scrie: “Aşa că cei ce suferă după voia
lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Creator, şi să
facă ce este bine”. (1 Petru 4:19. caracterele aldine apartin lui David
Wilkerson).
by David Wilkerson

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s