Noi suntem o familie


A cere, a revendica puterea care este în numele lui Christos nu e vreun
adevãr teologic secret şi complicat. În biblioteca mea există cãrţi scrise
doar despre numele lui Isus. Autorii le-au scris spre a ajuta credincioşii sã
înţeleagã implicaţiile adânci ascunse în numele lui Christos. Şi totuşi,
majoritatea acestor cãrţi sunt atât de “adânci,” că “depăşesc” de-a
dreptul cititorii.

Eu cred că adevărul pe care ni s-a dat să-l cunoaştem despre numele lui Isus
este aşa de simplu, încât pănă şi un copil ar putea sã-l înţeleagã. Când
aducem cererile noastre în numele lui Isus, trebuie să fim pe deplin convinşi
că este întocmai ca şi cum Isus Însuşi l-ar ruga pe Tatăl. Poate vă
întrebaţi: ”Dar cum ar putea acest lucru sã fie adevãrat?” Daţi-mi voie
să vă explic.

Noi ştim că Dumnezeu a iubit pe Fiul. A vorbit cu Isus şi L-a învăţat în
timpul şederii Lui pe pãmânt. Şi Dumnezeu nu numai că a auzit dar a şi
rãspuns fiecărei cereri pe care Fiul i-a fãcut-o. Isus a mãrturisit aceasta,
spunând, “El întotdeauna mă ascultă.” Pe scurt, Tatăl niciodatã nu i-a
respins Fiului vreo cerere.

Astãzi, toţi cei care se încred în Isus sunt îmbrãcaţi, ascunşi în Fiul.
Iar cerescul Tată ne primeşte la fel de îndeaproape, de intim, cum îl primeşte
pe propriul Său Fiu. De ce? Din cauza unităţii noastre spirituale cu Hristos.
Prin moartea Sa la cruce şi prin învierea Sa, Isus ne-a fãcut una cu Tatăl.
“Ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis…ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, – Eu în ei, şi Tu în
Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea
că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan
17:21–23).

Mai simplu spus, noi suntem acum rude, suntem o familie – suntem una cu Tatăl,
şi cu Fiul. Noi am fost înfiaţi, cu drepturi depline de moştenire pe care le
are orice copil. Acesta înseamnă că toatã puterea şi resursele cerului ne-au
fost nouã puse la dispoziţie, prin Christos.

Rugăciunea “în numele lui Isus” nu este o formulă. Nu este o frază, o
expresie a cărei putere stă în faptul că o rosteşti. Puterea stă în credinţa că
Isus i-a cauza, problema noastră, şi o susţine la Tatăl pe baza a ceea ce a făcut
El pentru noi, a meritului Său. El este Apărătorul, Avocatul nostru, el face
solicitarea pentru noi. Puterea constă în a ne încrede pe deplin că Dumnezeu
niciodată nu Îl respinge pe Fiul Său propriu, iar noi suntem beneficiarii
credincioşiei absolute a Fiului Său.

by David Wilkerson