Cine sunt eu în Hristos??


Una dintre modalităţile prin care ne maturizăm este aceea  de a ne aminti continuu  CINE SUNTEM NOI ÎN HRISTOS!

1. Eu sunt sarea pământului. (Matei 5:13)

2. Eu sunt lumina lumii. (Matei 5:14)

3. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

4. Eu sunt parte din adevărata viţă de vie, un vas al vieţii lui Hristos. (Ioan 15:1,5)

5. Eu sunt prietenul lui Isus Hristos. (Ioan 15: 15)

6. Eu sunt ales de Hristos şi numit de El ca să aduc roade. (Ioan 15:16)

7. Eu sunt un rob al neprihănirii. (Romani 6:18)

8. Eu sunt un rob al lui Dumnezeu. (Romani 6:22)

9. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu; Dumnezeu este Tatăl meu spiritual. (Romani 8: 14-15; Galateni 3:26; 4:6)

10. Eu sunt un moştenitor împreună cu Hristos; noi împărtăşim aceeaşi moştenire. (Romani 8:17)

11. Eu sunt un templu- un lăcaş al lui Dumnezeu. Duhul Lui şi viaţa Lui sunt în mine. (1 Corinteni 3:16; 6:19)

12. Eu sunt în unitate cu Domnul şi sunt în acelaşi duh cu El. (1 Corinteni 6:17)

13. Eu sunt un  membru al Trupului lui Hristos. (1 Corinteni 12:27; Efeseni 5:30)

14. Eu sunt o creaţie nouă. (2 Corinteni 5:17)

15. Eu sunt împăcat cu Dumnezeu şi, de asemenea, sunt un împăciuitor. (2 Corinteni 5:18,19)

16. Eu sunt u  fiu al lui Dumnezeu şi una în Hristos. (Galateni 3:26,28)

17. Eu sunt moştenitor al lui Dumnezeu, devreme ce sunt fiu al Lui. (Galateni 4:6,7)

18. Eu sunt un sfânt. (Efeseni 1:1; 1 Corinteni 1:2; Coloseni 1:2)

19. Eu sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, născut din nou în Hristos, pentru a face lucrarea Sa. (Efeseni 1:20)

20. Eu sunt un cetăţean al Împărăţiei, împreună cu ceilalţi credincioşi din familia lui Dumnezeu. (Efeseni 2:19)

21. Eu sunt un prizonier pentru Hristos. (Efeseni 3: 1; 4:1)

22. Eu sunt un neprihănit şi sfânt. (Efeseni 4:24)

23. Eu sunt un cetăţean al cerului – sunt deja în Împărăţie! (Efeseni 2:6)

24. Eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. (Coloseni 3:3)

25. Eu sunt o expresie a vieţii lui Hristos, pentru că El este viaţa mea. (Coloseni 3:4)

26. Eu sunt ales de Dumnezeu, sfânt şi preaiubit. (Coloseni 3:12; 1 Tesaloniceni 1:4)

27. Eu sunt un fiu al luminii, nu al întunericului. (1 Tesaloniceni 5:5)

28. Eu am o chemare divină. (Evrei 3:1)

29. Eu sunt un părtaş împreună cu Hristos; eu împărtăşesc viaţa Sa. (Evrei 3:14)

30. Eu sunt una din pietrele vii ale lui Dumnezeu, fiind zidit în Hristos – lăcaş spiritual. (1Petru 2:5)

31. Eu sunt un membru al unei seminţii alese, al unei preoţii împărăţeşti, al unei naţiuni sfinte, al unui popor al lui Dumnezeu, sunt în posesia Lui. (1 Petru 2:9, 10)

32. Eu sunt un străin şi călător în această lume în care trăiesc pentru o perioadă scurtă de timp. (1 Petru 2:11)

33. Eu sunt un duşman al diavolului. (1 Petru 5:8)

34. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu şi voi fi ca şi Hristos, când El se va întoarce. (1 Ioan 3:1,2)

35. Eu sunt un născut din Dumnezeu, iar diavolul nu se poate atinge de mine. (1 Ioan 5:18)

36. Eu NU sunt marele ” EU SUNT CEL CE SUNT” (Exod 3:14; Ioan 8:24, 28, 58), dar, prin harul lui Dumnezeu, EU SUNT CINE SUNT! (1 Corinteni 15:10).

CREDE CEEA CE SPUNE DUMNEZEU DESPRE TINE!!!!

de Elena Ninilucrător  în Africa

Advertisement

7 thoughts on “Cine sunt eu în Hristos??

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s