Păzeşte-ţi sănătatea prin alegeri bune! (Prima sesiune)


TATIANA PETRIC locuieşte în Cugir împreună cu familia, soţul şi cei doi fii. Este farmacistă şi prin natura profesiei este dedicată oamenilor aflaţi în suferinţă. De aceea, întotdeauna încearcă să dea împreună cu medicamentul şi speranţa că Acel ce vindecă pe deplin este Dumnezeu. În biserică este implicată alături de alte femei în slujirea în grupe de studiu biblic.

Urmăriţi cu toţii pacea şi sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Fiţi atenţi ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească şi să provoace durere (boală) iar prin el mulţi să fie întinaţi” (Evrei 12: 14-15).

Din pricina mâniei Tale nu mai este nimic sănătos în trupul meu, niciun os nu mai este întreg din pricina păcatului meu… numai este nimic sănătos în trupul meu! Sunt atât de slăbit şi de zdrobit! Mă tânguiesc din pricina suspinelor inimii mele!” (Psalmul 38:3-8).

Astăzi, mai mult ca oricând se pune întrebarea: “Există legătură între sănătatea trupului şi sănătatea spirituală?” Vedem în jurul nostru atâta boală, atâta durere şi ne întrebăm ” de ce, de ce îngăduie Dumnezeu toate aceste lucruri în dreptul copiilor Săi?” fără să ne gândim că de cele mai multe ori ele sunt consecinţă a alegerilor noastre. Dumnezeu ne-a creat în mod perfect, după chipul şi asemănarea Sa. Ştim lucrul acesta, suntem conştienţi că tot ce s-a întâmplat în istoria omenirii este consecinţa unor alegeri, şi totuşi când suntem confruntaţi cu consecinţa alegerilor noastre ne întoarcem spre Dumnezeu şi Îl întrebăm “de ce?”

Înainte de orice Dumnezeu este iubire. Cea mai mare poruncă dintre toate este “să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. De la alegerea noastră de a respecta sau nu această poruncă, pornesc majoritatea bolilor şi problemelor ce ne secătuiesc viaţa.

HTA, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, sunt strâns legate de sentimentele de neiertare, ură, amărăciune îndreptate asupra anumitor persoane. În Levitic 19: 17 Dumnezeu ne spune:” Să nu-l urăşti pe fratele tău în inima ta!” Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are o greutate veşnică de slavă. Cuvintele ÎN INIMA TA sunt esenţiale. Dumnezeu a ştiut dinainte că în anumite circumstanţe ale vieţii s-ar putea să nutrim sentimente negative faţă de semeni de-ai noştri, dar El ne atenţionează: “nu le lăsa să îşi facă locuinţa în inima ta, nu le lăsa să se facă lăstari de amărăciune care să rodească boala”. ” Cei răi îşi scot sabia, îţi încordează arcul… cu sabia lor însă îşi vor străpunge propriile inimi”.

Ulcerul duodenal, gastrita sunt strâns legate de mânia ascunsă, interiorizarea sentimentelor negative, judecata: “Renunţă la mânie, părăseşte furia! Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău” (Psalmul 37:8). Mânia şi judecata, sentimentele negative reprimate, cresc secreţia de acid gastric, provocând ulcer şi alte boli ale sistemului digestiv. noi nu avem dreptul să judecăm, doarece niciodată nu putem fi siguri că judecata noastră este corectă. Singurul care cunoaşte inima omului este NUMAI Dumnezeu: “Cine eşti tu să-l condamni pe slujitorul altuia? Daca stă sau cade, îl priveşte pe stăpânul său! Însă el va sta pentru că Domnul îl poate face să stea!” (Romani 14:4).

Bolile psihice, atacurile de panică, diabetul zaharat, hipercolesterolemia, sunt mână în mână cu sentimentul de îngrijorare sau mai modern spus “stress”: “Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră GÂNDINDU-VĂ ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici de trupul vostru GÎNDINDU-VĂ cu ce veţi îmbrăca… Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi nevoie de toate acestea… Nu vă îngrijoraţi deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Îi este de ajuns zilei necazul ei ” (Matei 6: 25 – 34). Hormonul stress-ului este cea mai nocivă otravă pentru creier şi inimă. Statistica arată că aproximativ 8 % din îngrijorările noastre au un temei real, restul sunt GÂNDURI negative provocate de neîncrederea că deciziile lui Dumnezeu în ceea ce  priveşte viaţa noastră sunt cele mai bune pentru noi.

Dumezeu ne vrea aur curăţit. Cum se curăţeşte aurul?Prin topiri şi răciri succesive datorită punctelor de topire diferite metalelor cu care se află în combinaţie. Atunci însă, când ajunge curat aurul este extrem de maleabil şi ductil, putând fi prelucrat în foiţe subţiri de sutimi de miimi de milimetru, astfel de foiţe fiind foarte transparente. Noi nu alegem să fim puşi sau nu în cuptor, alegerea este a lui Dumnezeu care ne vrea curaţi, alegem însă cum ne comportăm în circumstanţele în care ne pune El. De alegerea noastră însă, poate să depindă mântuirea celor din jurul nostru şi răsplata pe care să o primim de la Domnul slavei.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s