Armura spirituală (A cincea sesiune)


RODICA BACIU locuieşte în Târgu-Mureş împreună cu soţul ei, Ioan Matei şi cei trei copii: Mirel (18 ani), Natalia ( 15 ani) şi Eusebiu ( 9 ani). Rodica este de profesie economist şi împreună cu soţul ei deţin o firmă de distribuţie piese auto unde lucrează peste 300 de angajaţi. Pe lângă această profesie, ea este implicată în lucrarea cu femeile, fiind coordonatoare a lucrării cu femeile în judeţul Mureş şi realizatoarea emisiunii “Pentru noi femeile!” la Credo TV.

De ce apar neînţelegeri între noi şi soţii noştri?

De ce nu mai putem comunica uneori cu copiii noştri pe care îi iubim atât de mult?

De ce la servicu, dacă vrem să fim un exemplu, vin factori externi care nu ne permit să facem acest lucru?

De ce la biserică, mai ales când ne propunem să slujim în vreun fel, se iveşte ceva care să ne facă să ne dăm bătute?

Secretul de a depăşi aceste împrejurări potrivnice se ascunde în două principii:

1. Cunoaşterea împrejurărilor cu care ne confruntăm şi înţelegerea lor pe deplin;

2. Adaptarea la împrejurări pentru a trece victorioşi peste ele.

Lupta spirituală a credinciosului este ” împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”(Efeseni 6:12). Singura noastră şansă de biruinţă este armura lui Dumnezeu. Conform Efeseni 6: 11-18, armura spirituală este compusă din din şase piese pe care creştinul trebuie să le poarte în permanenţă:

1. CINGĂTOAREA ADEVĂRULUI

Hristos = Calea, Adevărul şi Viaţa, cunoaşterea acestui Adevăr şi rămânerea noastră în Hristos este condiţia necesară pentru a fi în familia lui Dumnezeu şi pentru a aduce multe roade!( Ioan 15:5). Una dintre cele mai mari minciuni pe care le putem crede este că trăim în părtăşie cu Dumnezeu, dar de fapt noi nu iubim pe fraţii noştri ( 1 Ioan 2:6) şi umblăm în întuneric.

2. PLATOŞA NEPRIHĂNIRII

A purta platoşa neprihănirii înseamnă a fi îmbrăcat cu Hristos : Galateni 3: 26-27: ” Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-ţi îmbrăcat cu Hristos!” . Procesul mântuirii noastre începe cu declararea lui Hristos ca Domn, dar el trebuie să continue cu ascultarea noastră zilnică de El.

3. RÂVNA EVANGHELIEI PĂCII CA ÎNCĂLŢĂMINTE

Este o încălţăminte rezistenţă, pantofii cu toc sau şlapii de casă nu sunt potriviţi pentru război. Dar cu bocancii putem să ne continuăm lupta în orice situaţie, putem călca peste spini, prin apă, prin foc şi nu vom păţii nimic. Trebuie să ducem Evanghelia păcii chiar şi atunci când avem parte de ostilităţi, să fim gata să călcăm în picioare lucrările celui rău, în Numele Domnului.

4. SCUTUL CREDINŢEI

Eu m-am întrebat odată de ce se întâmplă că dintr-o dată, în urma unei vorbe care ţi se spune, a unei veşti sau a unui gând care îmi vine, să simt că nu mai am putere să fac nimic bun. Când m-am întrebat, Duhul Sfânt mi-a amintit de aceste versete di Efeseni 6, şi am remarcat SCUTUL CREDINŢEI care poate să oprească toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Scutul este mobil, deci el trebuie îndreptat în oricare direcţie simţim că şuieră o săgeată.

5. COIFUL MÂNTUIRII

Mass Media caută să ne influenţeze gândirea într-un mod foarte agresiv, să ne fie teamă de ziua de mâine, să nu mai avem respect faţă de noi.  Valorile sunt inversate, femeile care îşi văd locul lor în familie – soţii bune, mame şi bunici – nu mai sunt apreciate, lumina reflectaorelor se îndreaptă spre persoane cărora ar trebui să le fie ruşine de modul în care îşi trăiesc viaţa. Să vedem câteva minciuni ale diavolului ce pot veni direct în gândul nostru:

– Dumnezeu nu mă iubeşte

– Căile lui Dumnezeu sunt prea restrictive

– Nu am nici o valoare

– Nu pot să mă schimb; nu voi reuşi

– Frumuseţea fizică este mai importantă decât cea interioară

– Păcatul meu  nu este atât de grav

– Dumnezeu nu poate să mă ierte pentru ceea ce am făcut

– Pot să mă descurc şi fără să îmi iau timp de calitate pentru Cuvânt şi rugăciune

– Este responsabilitatea mea să-mi schimb soţul

– Soţul meu ar trebui să îmi slujească

– Dacă mă supun soţului meu voi nefericită

– Uneori divorţul este o opţiune decât să rămâi într-o căsnicie nefericită

– Nu pot să-mi controlez emoţiile când hormonii mei o iau razna.

Toate aceste atacuri vin asupra minţii noastre ca să ne facă să abandonăm ceea ce avem de făcut.

6. SABIA DUHULUI –  CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Când Isus a fost ispitit în pustie, El a răspuns de fiecare dată ESTE SCRIS. Cunoaşterea şi folosirea Cuvântului lui Dumnezeu este arma noastră de atac şi de apărare. Sabia aceasta ne ajută să tăiem legăturile păcatului din viaţa noastră, dar şi din viaţa altora. Proclamând adevărul lui Dumnezeu, noi vom fi eliberaţi de frică, de îndoială, de păcat.

TREBUIE SĂ PURTĂM TOATĂ ARMURA, ori de câte ori uităm să îmbrăcăm una dintre piese, acolo vom fi vulnerabili!

Advertisement

One thought on “Armura spirituală (A cincea sesiune)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s