De la eşec spre destin divin (A şasea sesiune)


LIGIA SEMAN locuieşte în Hunedoara împreună cu cele două fiice şi soţul ei, Tibi. Este scriitoare, autoare a patru romane creştine de succes: “Funiile dragostei”; “Handicapul conştiinţei”; “Tragedie şi triumf ” şi ” Portrete din cioburi”, dar şi a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină ” Domnind peste împrejurările vieţii”, prin care au fost atinse vieţile multor femei. Împreună cu soţul ei sunt invitaţi să vorbească la numeroase seminarii şi conferinţe din ţară şi diaspora. Ligia, împreună cu soţul ei şi echipa de slujire, organizează conferinţe naţionale de femei având drept scop eliberarea, restaurarea şi echiparea femeilor din România.

Textul pe care Ligia Seman l-a prezentat în faţa a peste aproape 400 de femei, a fost din binecunoscutul pasaj biblic Luca 8: 40-50, în care este descrisă  femeia cu scurgere de sânge.

Această femeie s-a luptat ani de zile cu probleme fizice, emoţionale, sociale, la nivelul relaţiilor. Respingerea duce la sentimentul lipsei de valoare. De ce este atât de important să şti cât valorezi? Valoarea de sine este credinţa că viaţa ta are valoare şi semnificaţie. Cuvântul grecesc pentru ” valoare” este AXIOS şi se referă la “greutate”.

Calitatea vieţii noastre creşte de obicei în funcţie de cine credem că suntem. Dacă pierzi valoarea de sine pierzi semnificaţia, scopul pentru care trăieşti. Trei nevoi interioare pe care Dumnezeu le-a pus în noi:

1. Nevoia de dragoste

2. Nevoia de semnificaţie

3. Nevoia de siguranţă.

Dumnezeu aplică teste speciale acelora pentru care are scopuri speciale. Cuvântul grecesc din Noul Testament pentru ” slavă” este DOXA – preţuire a valorii. Încercarea sau testul este diferită de disciplinare: Iov 7: 17-18; Evrei 12: 4-11. Paşii spre succes sunt marcaţi de multe eşecuri. Atitudinea faţă de eşec ne va înfluenţa viitorul. Răspunsul corect la eşec îţi măreşte rezistenţa. REFUZĂ SĂ RENUNŢI!!! Opusul eşecului este succesul. Cuvântul ” succes” provine din cuvântul latin SUCCEDERE care înseamnă A TRECE PESTE; A URMA: Filipeni 3:13, 14; Evrei 12: 1-2a.

Luca 15: 44 : ” Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei lui Isus, Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit”. 

Ce înseamnă talitul pentru evrei?

1. Autoritate

2. Şalul rugăciunii – intimitate cu Dumnezeu

3.Era folosit la ceremonialul de nuntă – un simbol al legământului – şalul legământului.

Trebuie să şti cum să primeşti de  la Dumnezeu. Aceasta face marea diferenţă între oamenii eşecului (cei care ratează planul lui Dumnezeu pentru viaţa lor) sau oamenii de succes ( cei care intră în planul special al lui Dumnezeu pentru viaţa lor). Cele mai importante trei legi spirituale prin care noi putem ajunge să primim ceea ce Dumnezeu a făgăduit sunt:

1. Legea credinţei 

Cum creştem în credinţă? Prin aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu.

1.1. Credinţa vine în urma auizirii Cuvântului ( Romani 10: 17)

1.2. Verbalizarea Cuvântului (Romani 10: 8-11). A mărturisi literar, ” a te pune în acord”,  a spune la fel cu. Conceptul de mărturisire corectă pare simplu- dar nu este aşa – este testul cel mai dificil al caracterului şi dedicării creştine.

1.3. Vizualizarea Cuvântului – Avraam, Iosua… Viziune – a vedea scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta dincolo de tot ce oferă prezentul.

2. Legea intimităţii cu Dumnezeu – Talitul – Şalul rugăciunii ( Iacov 4:8; Psalmul 46: 10; Geneza 4:1).

A şti în ebraică YADA descrie cea mai intimă formă a cunoşterii. Are loc în actul unirii intime dintre soţi şi soţie (Geneza 4:1).

Marea problemă a zilelor noastre: Iacov 4:2 : “Voi vă luptaţi şi nu aveţi pentru ce cere” şi Osea 4: 6 : ” Poporul piere din lipsă de necunoştinţă”.

Luca 8:46 : “S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere”.  În acest verset termenul folosit, DUNAMIS – păuterea care a acţionat pentru a împlini nevoia femeii. Este în natura lui Dumnezeu de  a aplica puterea pe care El o posedă în urma faptului că noi căutăm intimitatea cu El. Femeia cu scurgerede sânge nu a tecut neobservată! Niciodată nu vei trece neobservată de El dacă te atingi de “poala hainei Lui”,  chiar dacă El merge să trezească pe cineva din morţi! (era în drum spre casa lui Iair căruia îi murise fetiţa).

3. Legea primirii şi a dăruirii ( Romani 5: 17)

Dacă prin greşeala unui singur om, moartea a domnit prin El singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul care este Isus Hristos. În textul original al Bibliei, verbul sozo – a salva, a mântui- este folosit cu diferite semnificaţii, nu doar în sensul iertării de păcate. Lucrarea de mântuire include fiecare parte a fiinţei  umane: duh, suflet, trup ( 1 Tesaloniceni 5:23).

În urma faptului că femeia cu scurgere de sânge s-a atins de Hristos a fost întregită în duhul, sufletul şi trupul ei. Hristos vrea să facă acelaşi lucru şi pentru tine; colţurile talitului se numeau aripi (Maleahi 4:2).

Luca 8:48 – Chiar dacă această femeie, conform legii iudaice nu avea voie să se atingă de El, Isus i-a dovedit acestei femei respinse de societate că şi ea face parte din familia Lui. Ne-a dat o pildă despre cât e de important să şti cum să te apropii de oameni şi să fi sensibil la nevoile lor ( 1 Ioan 4: 17 ; Ioan 17: 22; Proverbe 11 : 25).

Dacă şti cum să primeşti de la Dumnezeu şi să dai mai departe pentru nevoile celor din jur, vei fi o femeie binecuvântată, întregită în duh, suflet şi trup. Eşti oglindirea slavei lui Hristos! Te-ai născut să domneşti împreună cu Hristos, să fi parte din soluţia la problemele din jur, nu o victimă a lor!