Mulţumesc, Doamne!


Pentru toate câte mi- ai dat, mi- ar trebui o veşnicie pentru a- Ţi aduce toate mulţumirile ce Ţi se cuvin… De aceea, astăzi am ales numai câteva, iar pe celelalte Ţi le voi aduce la tronul Tău de slavă când mă vei chema!…

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru pâinea ce nu mi- a lipsit niciodată de pe masă… m- ai făcut să depind de Tine continuu…

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că la unele rugăciuni nu mi- ai răspuns dar, m- ai învăţat să mă încred în planurile Tale şi harul Tău mi- a fost de- ajuns…

Mulţumesc că mi- ai dat o căsuţă în loc de palatul ce Ţi l- am cerut, dar ştiu că palatul meu va fi în Cer…

Mulţumesc pentru nuiaua plină de dragoste cu care m- ai lovit de atâtea ori şi nu m- ail lăsat să mă abat de pe Calea Ta…

Mulţumesc pentru că, atunci când mi- a fost rău sau am avut vreo durere în trup, Tu ai fost, iar fiecare durere a fost o binecuvântare deoarece, Te- am văzut pe Tine, Iubitule!…

Mulţumesc pentru fiecare rugăciune la care am primit răspuns… dar, mai presus de toate, Doamne, Îţi mulţumesc că m- ai iubit dovedindu- mi  dragostea Ta la Cruce!…

Îmi doresc să fiu o vioară acordată de Însăşi Mâna ta, iar sunetele ei să aducă glorie  Marelui Maestru!… 🙂

Cântarea inimii!


Sunt înconjurată de un nor mare de martori ai lui Dumnezeu… Unii păşesc cu mine încă prin viaţă, prinvind ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre… alţii au trecut de pragul acestei vieţi… şi- au sfârşit alergarea pe pământ ( 1 Timotei 6: 12a) şi, din slava în care credinţa în Mielul Sfânt i- a aşezat, aşteaptă să se împlinească numărul celor aleşi…

Am fost aleasă de Dumnezeu să aprind o lumină în generaţia de astăzi, să o ţin sus şi să o răspândesc cu toată puterea – nu este vorba de o lumină pieritoare ci, de Lumina veşnică a evangheliei, Vestea Bună a împăcării omului cu Dumnezeu prin jertfa de la Golgota… Ce lucrare frumoasă!!… nu am în faţă frumosul limitat ci, frumosul infinit suprem: pe Isus Cristos, numit în Biblie ” cel mai frumos dintre oameni”…

Cea mai frumoasă muzică, cântul cel mai plăcut, vesel şi mai răsunător în inima mea şi, care îl port mereu este cântarea de slavă a Mielului, Mântuitorului meu, Mirelui meu, Preaiubitului şi Preafrumosului meu, Isus Cristos!…

De ce slujesc pe Dumnezeu? – pentru că nu pot altfel… Este adevărat că El răsplăteşte, dar şi răsplata tot un har este… va fi totuşi o răsplată şi anume: după osteneală, nu după succes!

Iubita Mea fiică!


Nu cred să- mi fie sub cer vreo fiinţă mai plăcută ca tine… În leagăn, cu pruncul la sân, cu tâmplele albe, Mi- eşti dragă mereu…

Pentru tine am făcut freziile, mărgăritarele, luna şi stelele… Preafrumoasa Mea, preaiubita Mea – să te bucuri de ele întruna…

Ştiu când te scoli întristată… ştiu când ţi- e teamă, sau sete, sau dor, sau iubire… Te- am creat ca să- ţi fiu fericire!…Vino, vorbeşte- Mi puţin despre tine, minunată fiică, sau doar odihneşte- ţi fruntea în Palmele Mele!…

Nu vreau să te reţin… Eşti atât de grăbită!… Să ştii că Mi- e dor şi aştept să te văd… Doresc să- ţi vorbesc despre Iubirea Mea… Mă găseşti în Scrisoarea Mea de dragoste pe care ţi- am oferit- o – Biblia!

 

Îţi mulţumesc, Domnul meu!


Îţi multumesc, Doamne:

-pentru toată frumuseţea pe care am văzut-o izvorând din Tine !
-pentru muzica tăcută a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvăluit-o auzului!
-pentru tot ce am simţit bun şi minunat în viaţa mea!
-pentru tot ce prin Graţia Ta am înţeles! !
-pentru lumina pe care am conştientizat- o în adâncul meu!
-pentru iertarea pe care dăruind-o, mi-a adus pace!
-pentru bucuria fiecărei clipe trăite în Tine, Doamne!
-pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogăţit fiinţa!
-pentru viaţa mea, care e a Ta, mică parte a simfoniei existenţei!
-pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine!
-pentru necunoscutul în care am păşit plină de curaj, regăsindu-Te!
-pentru iubirea copleşitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă!
-pentru tot ce am creat prin Tine bun şi frumos, aducând cu umilinţă lauda Împărăţiei Tale
Divine!
Pentru tot ce ştiu şi nu ştiu că am primit, Ţie, Domnul meu iubit,  care eşti compasiune şi iubire infinită,
Te rog, Îţi mulţumesc, dăruindu-Ţi inima mea!”

Lumini în întuneric!


Doamne, nu ne frânge noaptea paşii peregrini… Fii Lumină pentru noi ca să putem fii şi noi, la rândul nostru lumini în întuneric!…

Fii Soarele nostru… iar noi să fim razele- Ţi ce luminează poteci…

Eşti Focul nostru, Focul Sacru, ce peste noaptea lumii ne- ai lăsat ca nişte făclii…

Noi suntem trimişii Tăi… binevestitorii!

Dorim să răspândim în întreaga lume ale Tale splendori divine şi… aceasta să fie singura noastră menire!

Ne- ai făcut asemeni Ţie ca să Îl putem reflecta pe Tatăl, pentru că suntem copiii Lui… Iar, dacă suntem copiii Tăi, Dumnezeule- Tată, ajută- ne să fim acele fiinţe care să Te onoreze şi să Te glorifice în orice circumstanţă!… Căci, o meriţi!!!

Restrospectiva vieţii mele!…


Eram afară, departe de Dumnezeu… eram păcătoasă, vrăjmaşă… Aveam o datorie mare şi meritam să rămân pentru totdeauna afară în mizeria mea, în întunericul de afară… în noaptea veşnică!..

Am intrat pe uşa deschisă ( Ioan 10: 9)… Domnul meu era Uşa!… La altar am văzut Dragostea, am văzut dragostea lui Dumnezeu care a făcut ca Singurul Său Fiu să fie jertfit pe cruce!… Acolo am aflat împăcarea şi pacea… Era dincolo de orice aşteptare a mea… Am văzut bogăţiile Domnului Isus în Sfeşnic… Prin perdea am ajuns la lumina din Cer care înconjoară Tronul lui Dumnezeu… acolo eram acasă!!!

Oare era vis? Nu!… era realitatea!… Acum o văd prin credinţă, dar în curând o voi vedea exact aşa cum este…

Ce dragoste din partea Ta, Dumnezeule!… cât de mare este harul Tău!… Cât de minunată este Persoana care a împlinit tot, Fiul Tău!… Eşti incomparabil!

Când El va veni să mă ia acasă, cântecul veşnic al celor mulţi răscumpăraţi va umple întregul Cer… va fi un cor puternic… cântat de voci perfecte, însoţite de instrumente perfecte…

 A Lui, care ne- a iubit, ne- a spălat de păcatele noastre în Sângele Său scump şi a făcut din noi împăraţi şi preoţi pentru Dumnezeu, a Lui să fie gloria şi stăpânirea în veci de veci!… ( Apocalipsa 5: 9, 10).

Binecuvântată din abundenţă!


Tată, recunsoc că tot ce am Îţi aparţine, de fapt Ţie, şi acest lucru se datorează harului şi bunătăţii Tale… TOTUL Îţi aparţine Ţie… ( Psalmul 24: 1)…

Stăpânirea Ta, Dumnezeule, este peste toate lucrurile… ea este veşnică şi definitivă!… Tu nu ai renunţat niciodată la dreptul Tău de proprietar şi nici nu o vei face vreodată..

În calitate de fiică a Ta mi- ai dat dreptul să administrez toate lucrurile pe care Tu mi le- ai încredinţat şi m- ai făcut conştientă de faptul că în Isus Cristos “am viaţa,  mişcarea şi fiinţa!” ( Fapte 17: 28)…

Prin Adoratul inimii mele, Isus, m- ai creat (Coloseni 1: 15- 18);  prin moartea Lui m- ai răscumpărat (1 Petru 1: 18, 19) şi, Dumnezeule, Tată scump, L- ai rânduit ca Domn al meu ( Fapte 2: 36)  şi, I- ai dat totul în stăpânire ( Efeseni 1: 20- 23)… Drept urmare, întreaga mea viaţă, personalitatea, influenţa, poziţia, bunurile mele – toate sunt ale Lui, chiar şi realizările mele I le datorez tot Lui ( Isaia 26: 12)…

Dumnezeule, ştiu că mi- ai încredinţat un anumit interval de timp, o gamă unică de talente şi aptitudini, precum şi suficiente bunuri materiale pentru a împlini voia Ta în viaţa mea…

În calitate de administrator, sarcinamea este să gospodărăsc toate darurile încredinţate, astfel încât să aduc cea mai mare cinste şi onoare Numelui Tău!…

Știi să citești degeaba dacă nu ai citit niciodată Biblia!


Știu că în fiecare zi citești căte ceva, mult sau puțin, din pasiune sau din nevoie: o carte bună, o revistă de specialitate, ziarul de dimineață, factura de telefon, anunțul de pe ușa liftului, subtitrarea serialului preferat, prețul produselor de pe raft, mail- uri de la prieteni sau lista de cumpărături…

Închide ochii și întreabă- te, doar pentru o fracțiune de secundă: Dacă mi- ar fi dat să mor azi, ce anume din tot ce am citit m- ar ajuta să- mi aștern senin capul, să- l pregătesc pentru somnul acela? Din tot ce au parcurs ochii mei, a rămas vreo certitudine pe care să mă  sprijin în viață și să mă odihnesc ăn moarte?

Azi, când citești ceea ce mâna mea a scris pentru tine, află că Dumnezeu te bate pe umăr… Oprește- te și amintește- ți că viața înseamnă mai mult decât ceea ce trăiești zi de zi, mai mult decât mâncare și băutură, decât bani și carieră, mai mult decât prieteni și familie, mai mult decât erudiție și notorietate, mai mult decât succes sau eșec, mai mult decât bucurie sau tristețe…

Citește- ți Biblia!… Citește- o din curiozitate sau plictiseală, din interes, plăcere, disperare sau politețe… Citește- o pe- ndelete sau pe nerăsuflate, numai citește- o!

E o carte despre viața și moartea ta, despre sensul lor și al tău… Pe paginile Bibliei te urci pe un munte înalt: în vale se vede ce- a fost, ce este și ce va fi să vină… Dar, mai ales, te vezi pe tine!

Dărnicia aduce belșug…


Doamne, ajută- mă să mă dăruiesc pe mine însămi și să dau din toată inima din tot ce este al meu și, făcând astfel, să dovedesc ascultare de Tine… Știu că tu îmi împlinești din plin nevoile mele proprii ( Luca 6: 38)…

Ajută- mă, să aplic acest principiu în viața mea, indiferent că sunt bogată sau săracă, fie că Te slujesc într- o țară binecuvântată cu de toate, fie că Te slujesc  într- unul dintre cele mai sărace colțuri ale lumii…

Ajută- mă, să învăț să dau din prisosul  meu și astfel, să cunosc realitatea promisiunii Tale… Iar acest lucru să îmi  aducă mulțumire sufletească ( 2 Corinteni 9: 10, 11)…

Principiul binecuvântărilor aduse de dărnicie este valabil și astăzi și m- ai învățat să ascult de Tine… Numai Tu poți îndeplini condițiile binecuvântărilor prescrise în Cuvântul Tău…

Ajută- mă, să devin un canal prin care Tu să- Ți reverși resursele- Ți vaste spre o lume care se zbate în nevoi!….