Dumnezeu este cu noi!


Noi spunem că toate zilele sunt la fel, dar totuşi, fiindcă anotimpul şi obiceiul general ne îndeamnă să ne gândim la Isus, să ne amintim cu plăcere de gloarioasa naştere a dragului nostru Răscumpărător!..

Pentru sufletul născut din  nou, fiecare zi trebuie să fie ziua de naştere a Mântuitorului… Printre toate lucrurile umile, sunt şi multe lucruri onorabile în împrejurările naşterii lui  Emanuel… 

Cine a mai avut o asemenea naştere, prevestită de veacuri prin profeţii, şi dorită de  atâtea milioane de inimi? Cui i-au cântat îngerii imnuri de slavă, şi pentru cine a aşezat Dumnezeu o stea specială pe cer?… La al cărui leagăn au venit bogaţii şi săracii, oferind asemenea fapte de închinare din inimă?

Pământul poate să se bucure, iar toţi oamenii pot să îşi înceteze orice lucru, ca să sărbătorească năşterea măreaţă a lui Isus… Betleem, casă a pâinii, vedem în tine împlinirea speranţelor noastre…

Acesta este El, Mântuitorul, proroocit din vechime… Haideţi, să ne lăsăm copleşiţi de bucurie… Să cântăm din inimă cântări  de laudă şi desfătare…

Numele de aur, Emanuel,  este o inexplicabilă încântare… Este un cuvânt potrivit pentru buzele heruvimilor prin maiestatea Sa, dar, din cauza bunăţăţii Sale, numai oamenii îl pot rosti ( Matei 1: 23)… 

Credinţa îmbrăţişează copilul, şi dragostea Îl sărută cu săruturile buzelor ei… Fie ca astăzi să avem părtăşie adevărată cu Emanuel!!!!!!!!