Trăsături de caracter rele şi rezolvarea lor!


I. Mândria –  este o stare de înălţare a omului determinată de nerecunoaşterea darurilor primite de la Dumnezeu şi a limitelor pe care le are.

Manifestări diferite ale mândriei:

 • Dorinţa de a fi primul –  egocentrismul – Matei 23- 6; Luca 11: 43
 • Gustul onorurilor şi al titlurilor – Matei 23: 2, 7
 • Gustul complimentelor – Ioan 5: 44
 • Nerecunoaşterea slăbiciunilor proprii
 • Dificultatea lucrului în echipă
 • Spiritul de competiţie şi comparaţie
 • Dificultatea relaţionării cu ceilalţi
 • Umor batjocoritor
 • Gelozia şi invidia
 • Ranchiuna şi neiertarea
 • Suspiciunea

Procesul eliberării de mândrie

 • Recunoaşterea manifestării mândriei
 • Mărturisirea înaintea Domnului şi rugăciune de iertare
 • Decizia de a renunţa la mândrie
 • Rugăciune pentru ajutor
 • Solicitarea ajutorului pastoral – consiliere, rugăciune, evaluarea progresuljui.

II. Temerile – teama reprezintă starea emoţională umană determinată de anticiparea unui pericol, real sau ireal, asociată cu sentimentul neputinţei de  a face faţă şi de a  depăşi acel pericol.

Aspecte pozitive ale fricii

 • Anticiparea şi prevenirea pericolelor –  Matei 7: 24- 27
 • Evaluarea corectă a situaţiilor –  Luca 14: 28- 32
 • Echiparea şi antrenarea corespunzătoare –  Matei 26: 41, Efeseni 6: 10- 17
 • “Frica de Domnul”:   – este începutul înţelepciunii – Proverbe 1: 7
                                                               – lungeşte zilele – Proverbe 10: 27
                                                               – este urârea răului – Proverbe 8: 15
                                                               – este un izvor de viaţă; ea ne fereşte de cursele morţii – Proverbe 14: 27
                                                               – este şcoala înţelepciunii – Proverbe 15: 33
                                                               –  plăcerea lui va fi frica de Domnul – Isaia 11: 2, 3
Aspecte negative ale fricii
 • Îngrijorarea – Matei 6
 • Frica de oameni –  Luca 12: 4, 9
 • Frica de moarte
 • Frica de eşec
 • Frica de Diavol

 

Efectele fricii asupra slujirii

 • Limitarea nejustificată
 • Intimidarea celor slujiţi
 • Absenţa colaboratorilor
 • Competiţia nebună
 • Conformism păcătos
 • Slugărnicie şi servilism
 • Abandonarea voi lui Dumnezheu

Cauzele temerilor

 • Păcatul şi alienarea de Dumnezeu
 • Complexul de inferioritate
 • Criza identităţii
 • Supraevaluarea oamenilor
 • Acţiunile de intimidare ale Diavolului
 • Neîncrederea în Dumnezeu
 • Absenţa experienţei cu Duhul Sfânt

Învingerea temerilor

 • Convertirea
 • Cunoaşterea lui Dumnezeu
 • Cunoaşterea identităţii personale
 • Încrederea în Dumnezeu
 • Experienţa umplerii cu Duhul Sfânt
 • Percepţia corectă a realităţii.

 

de Prof. Drd. Emil Meştereagă

Advertisement