Iertarea – Taina dragostei dumnezeieşti ( Sesiunea II )


de Tatiana Petric

Tatiana locuieşte în Cugir împreună cu familia, soţul şi cei doi fii. Este farmacistă şi prin natura profesiei este dedicată oamenilor aflaţi în suferinţă. De aceea, întotdeauna încearcă încearcă să dea împreună cu medicamentul şi speranţa că Acel ce vindecă pe deplin este Dumnezeu. În biserică este implicată alături de alte femei în slujirea în grupe de studiu biblic.

” Atunci Petru s- a apropiat de El şi I- a zis: ” Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când a păcătuit împotriva mea? Până la şapte ori? ” Isus i- a zis: ” Eu nu- ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. De aceea, Împărăţia cerului se aseamănă cu cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i- au adus pe unul, care datora zece mii de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să- l vândă pe el, pe nevasta lui şi copiii lui, şi tot ce avea şi să plătească datoria. Robul s- a aruncat la pământ, i s- a închinat şi i- a zis: ” Doamne, mai îngăduie- mă şi- ţi voi plăti tot.” Stăpânul robului aceluia, făcându- i- se milă de el, i- a dat drumul şi i- a iertat datoria. Robul acela când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşul lui de slujbă, care- i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el, şi- l strângea de gât, zicând: ” Plăteşte- mi tot ce- mi eşti dator.” Tovarăşul lui s- a aruncat la pământ, îl rugă, şi zicea: ” Mai îngăduieşte- mă şi- ţi voi plăti.” Dar el n- a vrut , ci s- a dus şi l- a aruncat  în temniţă până va plăti datoria. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s- au întristat foarte mult şi s- au dus  de au spus  stăpânului lor toate cele petrecute.  Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta, şi i- a zis: ” Rob viclean! Eu ţi- am iertat toată datoria, fiindcă m- ai rugat. Oare nu se cădea  să ai şi tu milă faţă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine? ” Şi stăpânul s- a mâniat şi l- a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti ce datora. Tot aşa va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său” ( Matei 18: 21- 35)

Iertarea este cel mai important lucru  în ochii luui Dumnezeu. Din geneza şi până în Apocalipsa, întreaga Scriptură este călăuzită de acest fir roşu, IERTAREA. Fără iertare, legătura omului cu Creatorul ar fi fost ruptă în mod definitiv în Geneza capitolul 3. Biblia ar fi luat sfârşit acolo. Dar Tatăl nostru, Cel care este Însăşi natura Lui, Iertare, a pregătit salvarea prin IERTAREA tuturor oamenilor care s- au născut şi se vor mai naşte pe acest pământ până la a doua venire a Domnului Isus. Fără a fi iertaţi, nu putem vedea Faţa lui Dumnezeu. Fără a ierta nu putem fi iertaţi. ” Şi ne iartă nouă gereşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Cât de conştienţi suntem de acest lucru?

Pentru a înţelege IERTAREA este esenţial să urmărim câţiva paşi:

 • cauza care determină răni în sufletele noastre şi rodesc apoi lăstari de amărăciune şi neiertare;
 • care sunt consecinţele neiertării, pe cine rănim prin neiertarea noastră;
 • de ce trebuie să iertăm;
 • paşii spre o iertare deplină.

DE CE SUNTEM RĂNITE ?

 • de multe ori sunt situaţii în care mânia este consecinţa unei lovituri reale, a unor pierderi ireparabile ( Sara şi Agar);
 • există şi cauze subiective – complexe de inferioritate;
 • mândrie prea mare;
 • situaţii pe care însuşi Dumnezeu le îngăduie în viaţa noastră ( exemplul lui Iov ).

“… măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi totuşi este cercat prin foc, să aibă ca urmare, lauda, slava şi cinstea la arătarea lui Isus Hristos” ( 1 Petru 1: 6, 7). Dumnezeu poate îngădui în viaţa noastră situaţii limită din care ieşim cu sufletele pârjolite şi pline de amărăciune şi resentimente, dar El nu vrea să rămânem acolo, El vrea ca dragostea şi iertarea Lui să se vadă prin noi, aşa cum prin foiţele de aur curat se vede cea mai pură lumină. 

CONSECINŢELE NEIERTĂRII

 • neiertarea ne otrăveşte în primul rând pe noi –  ne afectează săsnătatea;

Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui” ( Iov 5: 2);

 • ne afectează relaţia cu Dumnezeu;

” … cine urăşte pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, deoarece întunericul i- a orbit ochii” ( 1 Ioan 2: 9, 11 );

 • neiertarea ne otrăveşte familia;

Prin neiertare limităm puterea lui Dumnezeu asupra copiilor şi asupra partenerului de viaţă. În pasajul din Matei, vedem că atunci când stăpânul l- a chemat pe robul care- i era dator, a poruncit să- l vândă nu doar pe el, pentru a fi plătită datoria, ci şi pe “ nevasta lui şi copiii şi tot ce avea”. Atunci când capacitatea noastră de a reflecta lumina şi bunătatea lui Dumnezeu se stinge, aducem întuneric în familiile noastre.

 • neiertarea se răsfrânge în mod negativ asupra bisericii;

” Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirea lui dezbină pe prieteni” ( Proverbe 17: 9). ” În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satan să aibă câştig de la noi, căci suntem în neştiinţă de planurile lui” ( 2 Corinteni 2: 10, 11). Atunci când noi suntem în întunericul urii şi al neiertării deschidem larg uşa bisericii pentru ca Satan să poată intra. Prin neiertarea noastră legăm nu doar pe cel ce ne- a greşit, dar legăm şi biserica şi mai mult legăm puterea lui Dumnezeu de a turna  biencuvântare peste biserică.

 • prin neiertare lovim în inima plină de iubire a lui Dumnezeu;
 • Dumnezeu mă iubeşte  şi pe mine şi pe cel ce mi- a greşit deoarece El este Tatăl;
 • isus Hristos a murit pentru TOŢI oamenii;
 • nu este nici o diferenţă între noi, deoarece ” toţi au greşit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”;

DE CE TREBUIE SĂ IERTĂM?

 • pentru că aşa spune Dumnezeu;
 • pentru că şi noi avem nevoie de iertare;
 • pentru că cei din  jurul nostru au nevoie de iertare;
 • pentru că doar prin IERTARE,  dragostea lui Dumnezeu străluceşte în mijlocul acestei lumi pline de păcat şi poate aduce la lumină pe mulţi.

PAŞI SPRE IERTARE

 • conştientizează  răul care ţi s- a făcut  şi recunoaşte- l în faţa lui Dumnezeu;
 • acceptă faptul că şi tu ai greşit înaintea lui Dumnezeu;
 • vorbeşte de bine;
 • binecuvântează.

PROSPECT PENTRU IERTARE – Supliment  de viaţă cu administrare obligatorie

COMPOZIŢIE : Cuvântul lui Dumnezeu, Duh Sfânt, Dragoste cerească, smerenie, voinţă peste care se toarnă din plin Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere.

INDICAŢII :

 • inima frântă de factori externi şi interni;
 • amărăciune acută;
 • amărăciune cronică ce a prins rădăcini puternice şi a dat deja lăstari;
 • simptomul ” ochi rău”;
 • sentimente negative  bine definite sau ţinute în ascuns faţă de propria persoană,  de persoane din jur ajungând chiar în faza  cea ai gravă de resentimente la adresa lui Dumnezeu;
 • depresie, sensibilitate exagerată;
 • toate formele de bârfă, vorbire de rău şi gânduri negative.

MOD DE ACŢIUNE:

Medicamentul IERTARE susţine funcţionarea normală a vieţii ascunse în Hristos şi cu Hristos în Dumnezeu, creşte rezistenţa inimii în faţa agresiunilor de toate etologiile, asigurând un nivel ridicat de pace şi împăcare. Acest produs ajută la restabilirea  şi menţinerea  unor relaţii frânte, redă funcţionalitatea în cadrul familiei, bisericii şi counităţii, crescând prospeţimea şi puterea  unei vieţi plăcute îanintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu şi reduce la valori normale rezistenţa bisericii în faţa atacurilor disperate ale Satanei. Este util persoanelor care resimt neplăceri determinate de frângerea unor relaţii care au cauzat răni adânci, supuraţii şi suprainfectare ( senzaţie de vorbe grele, de dureri la nivelul inimii), precum şi a persoanelor care nu resimt aceste efecte, dar sunt grav atacate în omul dinlăuntru de sentimente de neiertare.

ADMINISTRARE:

 • preventiv, câte un comprimat în fiecare dimineaţă după o porţie consistentă din Cuvântul Sfânt;
 • în cazurile acute, în fiecare dimineaţă şi pe parcursul zilei de câte ori este nevoie împreună cu o porţie mare de binecuvântare la adresa persoanei care a provocat apariţia simptomelor;
 • în cazuri cronice se poate administra de şaptezeci de ori câte şapte.

CONTRAINDICAŢII ŞI EFECTE SECUNDARE: Nu s- au semnalat! Produsul este de o excelentă calitate, fără efecte secundare fiind foarte bien tolerat atât de pacienţii tineri, cât şi de cei mai în vârstă.

ATENŢIONĂRI: Alte suplimente de viaţă cum ar fi: Credinţa, Evlavia, Smerenia, etc, nu trebuie să înlocuiască administrarea adecvată şi zilnică a pastilelor de IERTARE.

CONSERVARE: A se păstra într- o minte curată şi la temperatura unei inimi pline de focul Duhului Sfânt.

PRODUCĂTOR: Laboratorul ceresc sub directa supraveghere a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt.

 

 

 

 

Advertisement