Roditoare în mijlocul încercărilor


RODICA  VOLINTIRU este  născută în România, dar locuieşte în Canada de 19 ani  împreună cu soţul ei Marian şi cei 4 copii.

Rodica s- a născut într- o familie cu 10 copii, cu toţii crestini. De- a lungul vieţii ei a trecut prin multe încercări, păcate , dezamăgiri, singurătăţi,  întristări de tot felul… Cel rău a urmărit să- i ia viaţa de mai multe ori, chiar având  tendinţe de sinucidere… Dar, DUMNEZEUL CEL ATOTPUTERNIC, care i- a dat viaţă a avut un plan minunat pentru viaţa ei şi întotdeauna a salvat- o. În 1993, prin providenţa divină a plecat în vizită la sora ei în Canada, unde Domnul i- a schimbat radical viaţa. Tot acolo s- a şi căsătorit şi a rămas acolo. În acest timp are multe experienţe  cu Dumnezeu, care a aprins un foc în inima ei , o pasiune pentru  Domnul ISUS şi Împărăţia LUI. Domnul  a chemat- o la o viaţă de consacrare prin  post şi rugăciune pentru naţiuni şi mai ales pentru ROMÂNIA. La îndemnul DOMNULUI, din 2007, ea împreună cu soţul, vin în fiecare vară (2- 3luni) în misiune, ca să slujească  în România şi alte ţări.
                                                              *****
Pasiunea mea este DUMNEZEU şi Împărăţia LUI.  Aceasta include: pasiune pentru ISUS , pentru rugăciune, pentru închinare, pentru  CUVÂNTUL LUI, pentru vestirea Evangheliei, pentru  ajutorarea celor în suferinţă, pentru întărirea BISERICII LUI HRISTOS, pentru  a lua CRUCEA şi a- L urma pe Domnul   meu, pentru A PETRECE TIMP CU DUMNEZEU la picioarele LUI.
Viaţa aceasta este plină de surprize , de încercări, de necazuri ,de bucurii… Cum să RODEŞTI în mijlocul suferinţei???Când privim la noi , la toate necazurile, lipsuri, boli, certuri, divorţuri, copii  neascultători… etc. etc, cum să te bucuri? Cum să RODEŞTI?? Când să mai ai timp şi pentru  alţii?
Cu siguranţă că ai multe întrebări: “De ce îngăduie Domnul  să trec pe aici? De ce Domnul nu- mi răspunde la rugăciuni? De ce Domnul nu mă vindecă? De ce soţul , copilul, … nu se pocăieşte, căci am postit, m- am rugat… ? De ce nu pot scăpa de aceste păcate, adicţii, amărăciuni, nemulţumiri  din viaţa mea?” Şi lista poate continua.  Slăvit să fie Domnul  Isus căci doar la EL găsim: iertare, ajutor, TRANSFORMARE, ca apoi să– L slujim şi  să RODIM spre slava LUI.
În  Romani 12;1-2, Domnul ne spune cum să începem. Avem nevoie de o transformare a MINŢII, A GÂNDURILOR, A VORBELOR, A  ACŢIUNILOR, A INIMII. Toate acestea se pot transforma prin CUVÂNTUL DOMNULUI, RUGĂCIUNE, ÎNCHINARE , SMERENIE, POST, etc.
Avem nevoie de a ne schimba felul vechi de a gândi, de a vedea pe Dumnezeu  şi dragostea Lui, de a înţelege că EL are un plan măreţ cu fiecare din noi (Isaia 43: 18- 19;  Ieremia 29:11- 14).
Avem nevoie de o RADICALĂ DECIZIE, DE DISCIPLINĂ , DE DETERMINARE, DRAGOSTE PENTRU DUMNEZEU. Când căutăm mai întâi:  FAŢA LUI, Împărăţia Lui, voia Lui, Cuvântul Lui, cu siguranţă că vom experimenta minunile Lui şi vom RODI pentru EL. Cum?   Avem  pace în mijlocul furtunii, bucurie în încercare, perseverenţă cu credinţă în rugăciune, ÎL lăudăm pe Domnul şi Îi mulţumim chiar când nu înţelegem, chiar când lacrimile curg pe obraz, ajutăm pe cei în necaz , chiar dacă şi eu sunt tot acolo, dar acum o fac din inimă pentru că îi înţeleg mai bine . Avem nădejde în promisiunile Domnului că va veni în curand şi vremea izbândei, a răspunsului. Până atunci , ALEG SĂ MĂ ÎNCRED ÎN DOMNUL să declar Cuvântul Lui şi  să- L laud neîncetat.
De citit: 2 Corinteni 4: 16- 18 ;1 Petru 5: 7- 10; 1 Petru 2: 19- 23 ; Iacov 1: 2- 4; Psalmul 84: 5- 7 ; Romani 8: 18; Evrei 12: 10 .
IOSIF – Geneza 41: 52
El a avut 2 copii: Manase- ” uitare”  şi  Efraim – ” rodire”  (” Dumnezeu  m- a făcut RODITOR  în ţara întristării mele”).
Dumnezeu  a fost cu Iosif prin toate încercările lui. El a fost o binecuvântare pentru toţi, adică a RODIT. Prin aceasta Dumnezeu a fost onorat şi Şi- a dus la îndeplinire planul Său . Dar în Psalmul 105: 17- 21 vedem TESTUL lui.
Oricare îţi este problema, încercarea, suferinţa, adu- ţi aminte că Domnul este de partea ta, că numai  EL vrea să te înveţe nişte lecţii spirituale, ca să creşti la starea de om mare în Hristos.  Eşti aurul prea preţios pentru EL , dar te  trece prin foc ca să cureţe zgura . În locurile secetoase se formează caracterul . După ce ieşi din încercare, Domnul se poate încrede în tine şi te va folosi la un alt nivel ca să rodeşti spre slava Lui. Apoi, când din nou va veni seceta, tu vei îndrăzni să semeni şi rodul tău va fii însutit ( Geneza 26: 12).
Domnul  ne vrea cu gelozie pentru  EL . Numai  în  intimitatea cu EL , putem să aducem ROADĂ.
IOAN 15:5 – ”  Cine  ramane in Mine  si in cine  raman EU  aduce  mult  ROD; caci despartiti de Mine nu puteti face nimic”
IOAN 15: 8 – ” Dacă aduceţi mult ROD , prin aceasta TATĂL  Meu va fi proslăvit”
Care este scopul nostru  pe acest pământ?? Ca prin tot ce facem Dumnezeu să fie  GLORIFICAT!

Abigail, femeia care şi- a cunoscut valoarea


Elena Nini are 56 de ani, locuieşte în Timişoara, soţul ei a plecat la Domnul în urmă cu 6 ani, este mamă a 3 copii minunaţi: Rebeca Ligia, Cornelia Cecilia şi Timotei Iosif. Este implicată în mijlocire, misiune, consiliere, face parte din echipa de organizare a Conferinţei  naţionale de femei, având drept scop evanghelizarea, eliberarea şi echiparea femeilor.

Anul 2012 = anul ebraic 5772 = Anul Casei

ABIGAIL – ” Tatăl meu este fericirea!” – NABAL – nebun[ Nebunul zice în inima lui: ” Nu este Dumnezeu!” ( Psalmul 14: 1) ]

1. Abigail era o femeie hotărâtă şi avea o relaţie bună cu slujitorii ei şi ai lui Nabal

” Să ştii acum şi vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru şi a întregii lui case estehotărâtă…” Ea nu îşi judecă soţul, ci acţionează îndată cu înţelepciune. ” Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie hotărâte” ( Proverbe 4: 26).

” Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui” ( Psalm 16: 23).

Înainte să judeci: Piatra pe care o arunci astăzi, mâine s- ar putea să te împiedice. TRECUTUL  nu trebuie să fie un loc în care să trăim, ci ceva din care învăţăm. EŞECUL are nevoie de aprobarea ta, dar SUCCESUL are nevoie de decizia ta. LUCRURILE din viaţa ta te testează!!

2. Abigail ia asupra ei vina soţului ei: ” Eu sunt de vină, domnul meu!” Isus a luat asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

3. Nu se scoate pe ea în evidenţă, ci pe Dumnezeul ei: ” Acum, domnul meu, viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că Domnul te- a oprit să verşi sânge şi să te ajuţi cu mâna ta!” ” Nădăjduieşte în Domnul şi El te va ajuta” ( Proverbe 20: 22).

4. Abigail şi- a cunoscut valoarea, oprind o armată de aproape 400 de bărbaţi şi salvând multe vieţi de la moarte: ” Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine” ; ( Proverbe 31: 25). ” Încredinţează- ţi lucrările în Mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile” ( Proverbe 16: 3); ” O femeie plăcută, capătă cinste” ( Proverbe 11: 16a); ” Femeia înţeleaptă ăşi zideşte casa” ( Proverbe 14: 1a).

5. Vorbeşte cuvintele credinţei peste David: ” Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă” ( Proverbe 31: 26).

CE ŢI- A FĂGĂDUIT ŢIE DOMNUL?

DAR CASEI TALE?

DAR ŢĂRII TALE?

” Dacă poporul meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi- i voi tămădui ţara” ( 2 Cronici 7: 14).

” Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, …”( 1 Timotei 2: 1- 4).

6. David recunoaşte că Abigail a ascultat de Dumnezeu, ieşindu- i în întâmpinare şi orpindu- l de la a vărsa sânge.

 7. În loc de blestem, vine binecuvântarea : ” Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată” ( Proverbe 31: 30b).

CONCLUZIE: Abigail şi- a cunoscut valoarea şi de aceea a fost o biruitoare!

Îţi cunoşti tu valoarea?

NU UITA! Succesul are nevoie de decizia ta!!!

Schimbată, nu doar atinsă de Dumnezeu ( Sesiunea IV )


Ligia Seman locuieşte în Hunedoara împreună cu cele două fiice ale ei şi soţul ei, Tibi. Este scriitoare, autoare a patru romane creştine de succes: Funiile dragostei, Handicapul conştiinţei, Tragedie şi Triumf  şi  Portrete din cioburi şi a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină Domnind peste împrejurările vieţii,  prin care au fost atinse vieţile multor femei. Împreună cu soţul ei, Tibi, sunt invitaţi să vorbească la numeroase seminarii şi conferinţe din ţară având drept scop eliberarea, restaurarea şi echiparea femeilor din România.

Ezechiel 22: 30 –  Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea!”

2 Cronici 16: 9 – ” Căci Domnul îşi are privirea răspândită pe întreg pământul ca să- i întărească pe cei  a căror inimă este devotată Lui!” ( NTR)

Fapte 13: 22 – ” L- am găsit pe David, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele!”

Când Dumnezeu caută un om, îl şi împuterniceşte pentru a face lucrarea respectivă, iar omul nu vede această luptă ca pe o povară, ci ca pe o  bătălie câştigată pentru bucurie. Nu este o povară să fii omul lui Dumnezeu, ci mai degrabă să nu fii cine te cheamă El să fii.

4 MOTIVE PENTRU CARE DUMNEZEU L- A GĂSIT PE DAVID –  “ om după inima Mea”

1. PE VREMEA CÂND ERA ÎNCĂ PĂSTOR A UMBLAT ÎN PRINCIPIILE LEGĂMÂNTULUI:

Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că- l iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca s- o dea lui David, şi i- a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi cingătoarea lui ( 1 Samuel 18: 3, 4).

Între Ionatan şi David, fiul împăratului Saul şi David a existat o prietenie profundă care a culminat cu încheierea unui legământ între ei. David a schimbat hainele şi armele lui cu cele ale fiului de împărat.

Prin Schimbul divin de la cruce, noi putem intra în posesia unei inimi noi şi împreună cu aceasta suntem ” moştenitori ca fii ai făgăduinţelor lui Dumnezeu: Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu eşti şi moştenitor împreună cu Dumnezeu ( Galateni 4: 7).

În viziunea lui Dumnezeu legământul, înfierea noastră – include schimbul inimii deznădăjduit de rea şi înşelătoare cu inima Fiului Său. Fără ZDROBIRE nu se poate face transplantul vieţii!

 Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne, ca să  urmeze poruncile Mele, şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor ( Ezechiel 11: 19).

” În momentul în care suntem mântuiţi, Dumnezeu ne dă o inimă de carne; totuşi inima noastră de piatră există încă. Se poate spune că, pe de o parte  avem o inimă de carne, şi pe de altă parte o inimă de piatră. Îndepărtarea inimii de piatră nu se realizează instantaneu; inima este inmuiată treptat. Pe măsură ce inima noastră de piatră se transformă treptat într- o inimă de carne, viaţa lui Dumnezeu poate să acţioneze fără piedici. În legătură cu această chestiune copiii lui Dumnezeu au multe experienţe similare. În ziua în care cienva este mântuit, inima lui împietrită este înmuiată, totuşi nu îndrăznim  să spunem că este înmuiată total. Se poate ca atunci inima lui este înmuiată în proporţie de 70 % .  Puţin mai târziu, însă ea începe să se împietrească din nou. Dumnezeu ne va transforma  inima în continuu până ce ea va fi în întregime o inimă de carne” ( ” Legământul mai bun” , Watckman Nee).

BENEFICIILE ZDROBIRII

1. O inimă nouă, bucurie, fericire, pace, binecuvântările ascultării

” Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţiei tale şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău ca să trăieşti… Domnul se va bucura din n ou de fericirea ta.. dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău” ( Deuteronom 30: 6).

2. Principiul ]nmulţirii care vine în urma frângerii

” Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, şi- a ridicat ochii spre cer şi le- a binecuvântat, apoi le- a frânt şi le- a dat ucenicilor să le împartă norodului” ( Luca 9: 16).

3. O inimă pregătită pentru a sluji

O caracteristică comună a oamenilor care au fost zdrobiţi de Dumnezeu, este faprul că se îmblânzesc.

Atitudinile unei persoane nezdrobite: încăpăţânare, duritate, hotărâre fără replică.

Atitudinile unei persoane zdrobite: atitudine şi voce umilă, cuvinte şi maniere în care se regăseşte teama de Dumnezeu, contactul celorlalţi cu ea e simplu, conversaţia –  uşor de întreţinut, în prezenţa ei vărsările de lacrimi pot fi făcute fără repugnanţă, este uşor să- i adresezi un cuvânt.

4. O familie binecuvântată

Căsătoria este mediul cel mai propice în care Dumnezeu mă poate purifica şi schimba în asemănare cu Isus Hristos.

Căsătoria este operaţia prin care vanitatea unei femei şi egocentrismul unui bărbat sunt extrase fără anestezie ( Helen Rowland)

” Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau  în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta de Avraam şi- l numea ” domnul ei”. Fiicele ei, v- aţi făcut  dacă faceţi binele  fără să vă temeţi de ceva. Bărbaţilor, purtaţi- vă şi voi la rândul vostru  cu înţelepciune cu nevestele voastre, sând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre!” ( 1 Petru 3: 2- 7).

Câştigul unei femei blânde, zdrobite –  un bărbat cu viziune, intrat în destin, asemenea  lui Avraam, adică o familie binecuvântată- promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam: “ Te voi binecuvânta pe tine şi sămânţa ta şi te voi face o binecuvântare!”

Beneficiile zdrobirii – beneficiile legământului –  armele de luptă ale lui Dumnezeu în locul armelor noastre, curăţirea, neprihănirea Lui în locul păcatelor noastre, puterea Lui în locul slăbiciunilor noastre, bogăţia Lui în locul sărăciei noastre, acceptarea Lui în locul respingerii noastre, binecuvântare în locul blestemului, identitatea Lui de Împărat şi Preot în locul nimicniciei noastre, moştenirea Lui ca fiu în locul robiei, vindecare fizică şi interioară în locul bolii.

2. A FOST GATA SĂ PLĂTEASCĂ PREŢUL PENTRU A ADUCE SHEKINAH ( PREZENŢA LU DUMNEZEU) ÎN REGATUL LUI

Slăbiciunea omului va purta chivotul prezenţei lui Dumnezeu : ” Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut. Pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi”( 2 Corinteni 4: 7).

Leviţii au fost nevoiţi să poarte greul chivot pe umerii lor 16 kilometri. Ei sacrificau câte un bou şi un viţel îngrăşat, făceau şase paşi şi treceau din nou prin acelaşi proces al jertfei. Acei oameni au transpirat din greu.

2 feluri de jertfe:

  • inutile – Uza –  cheltuieli de timp, energii, emoţii în afara planului lui Dumnezeu ( ex. – anxietate, soţii manipulatoare, mame hiperprotectoare)
  • jertfe care îşi ating ţinta – David  care a  ales să transporte chivotul conform instrucţiunilor lui Dumnezeu din Lege.

Diferenţa între suferinţe inutile şi zdrobiri

“… Iaebet era mai cu vază decât fraţii săi, mama sa i- a pus numele Iaebet, zicând: ” Pentru că l- am născut cu durere.” iaebet a chemat pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: ” Dacă mă vei binecuvânta şi- mi vei întinde hotarele, dacă Mâna Ta va fi cu mine şi dacă mă vei feri de nenorocire astfel încât să nu fiu în suferinţă!”… Şi Dumnezeu i- a dat ce îi ceruse!” ( 1 Cronici 4: 10).

Noi trebuie să fim conştiente că suntem într- un război spiritual. Să ne rugăm Domnului să ne dea lumină să înţelegem ceea ce vine de  la El în viaţa noastră, a soţilor şi a copiilor noştri, să acceptăm aceasta cu bucurie, dar să ne împotrivim prin credinţă în Numele lui Isus care este mai presus de orice alt nume sau orice altă putere, oricărei influenţe a celui rău.

3. A FOST GATA SĂ PĂSTREZE SHEKINAH – FLACĂRA PASIUNII NESTINSĂ

Este nevoie  de jertfă de timp, energie, schimbare de priorităţi, de obiceiuri:

” Nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi tot care să nu mă coste nimic” ( 2 Samuel 24: 24).

Principiul biblic al celor dintâi roade: sărbătoarea secerişului asociată cu cele dintâi roade ( primele gânduri, sentimente, timpul de dimineaţă –  pus pe altarul Domnului).

” Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade” ( Exod 23: 16).

” la început – Dumnezeu… ” ( Geneza 1: 1).

Zdrobirea pe pământ creează deschiderea în ceruri. Un cer deschis este un loc unde accesul la Dumnezeu este foarte simplu. Pot fi zdrobit de disciplina lui Dumnezeu sau de dragostea Lui- lauda şi închinarea. ” Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi- L şi binecuvântaţi- I Numele” ( Psalmul 100: 4).

4. DAVID CHIAR A AJUNS  UN ÎMPĂRAT PROSPER  ŞI A ALES SĂ FIE OMUL SLUJIRII LA LOCUL POTRIVIT

David împărat, biruitor, prosper, vrea să construiască o Casă a Domnului. Natan îi dă un mesaj cu totul diferit: ” Nu tu îmi vei construi o casă de locuit…  Îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o casă” ( 1 Cronici 17).

Rugăciunea lui David bazată pe pe cuvântul rhema primit din partea lui Dumnezeu: ” Acum, Doamne, cuvântul pe care l- ai spus cu privire la slujitorul tău şi cu privire la casa lui să rămână în veac şi fă aşa cum ai spus”.

FĂ AŞA CUM AI SPUS – cea mai efectivă rugăciune care se poate ruga cineva.  Ce putere din ceruri sau de pe pământ ar putea opri aceasta? Cel mai înalt lucru la care se putea gândi David era totuşi la nivel pământesc:  zidirea unei case pentru Dumnezeu. Promisiunea care s- a întors la el de la Dumnezeu, era mai înaltă decât s- ar fi putut  gândi el vreodată.

” Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre” ( Isaia 55: 8- 13).

Multe dintre noi avem visurile noastre, gânduri proprii –  ne uităm în vieţile unora sau altora, la darurile lor şi am vrea ca Domnul să ne dea altceva decât avem. Rugăciunea ” FĂ AŞA CUM AI SPUS!” – aduce gândurile şi palnurile Lui din ceruri în viaţa noastră. Slujirea este esenţa vieţii creştine.

Trei categorii de daruri:

1. Daruri de manifestare – manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt ( 1 Corinteni 12: 7- 10)

2. Daruri de lucrare ( de echipare) 5 daruri ( Efeseni 4:11)

3. Daruri motivaţionale:

  • discernământ – ochiul Trupului
  • slujire –  mâna Trupului
  • darul învăţăturii –  mintea Trupului
  • darul încurajării –  gura Trupului
  • darul dărniciei –  braţele Trupului
  • darul administrării –  umărul Trupului
  • darul compasiunii –  inima Trupului ( Romani 12: 6- 8).

Darurile motivaţionale sunt darurile cu care ne naştem şi pe care Dumnezeu le dezvoltă în n oi pe măsură ce le punem la dispoziţia Lui pentru a da sens  vieţii noastre, pentru a sluji familiilor noastre şi Trupului lui Hristos.