Dreptatea


” Dar Eu va spun: iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvantati pe cei ce bleastama, faceti bine celor ce va urasc si rugati- va pentru cei ce va asupresc si va prigonesc!” – Matei 5: 44

De cate ori nu ai fost provocat si ai incercat sa iti faci dreptate singur/ a?

De cate ori nu ai auzit vorbindu- te pe la spate de prietenii tai cei mai buni si, in dezamagirea ta ai incercat sa iti faci dreptate singur/ a, crezand ca astfel te vei simti mai liber si multumit ca ai platit si tu cu aceeasi moneda aplicand legea dreptatii:

” … ochi pentru ochi si dinte pentru dinte!” – Matei 5: 38

466062_10150670275494399_225626804398_8963527_12893221_o

Nădejadea – ancoră pentru suflet!


images
De foarte multe ori suntem supuşi examenelor vieţii ( chiar în fiecare zi)… De cele mai multe ori, clacăm atunci când în viaţa noastră intervine o problemă din care nu vedem vreo scăpare… Sau când crezi că întâmpini ziua de dimineaţă cu zâmbetul în suflet şi pe chip, dintr- o dată, primeşti un telefon care te face să crezi că a picat cerul peste tine şi începi să te zbaţi în a rezolva problema care a cauzat atâta tulburare în suflet…

Primul impuls este să apelezi la ajutorul oamenilor, la ajutorul unui/ o prieten/ ă apropiat/ ă, dar dintr- o dată, realizezi că şi el/ ea este departe de tine şi panica se intensifică cu fiecare moment care trece tot mai mult…

De cele mai multe ori, ca şi oameni, apelăm la cei din jurul nostru însă uitând de fapt, că şi ei se confruntă cu aceleaşi probleme sau cu altele (depinde de caz) şi omitem să apelăm la Cel care este Singurul în măsură să ne dea rezolvarea tuturor situaţiilor grele prin care trecem. Uităm ce El este Cel care ne face să strigăm ” Abba!”, adică ” Tată!” ,atunci când avem nevoie să simţim pe cineva alături de noi; atunci când în viaţa noastră problemele capătă o intensificare mai mare pentru că le acordăm mai multă atenţie lor şi ne îndreptăm atenţia mai puţin asupra lui Dumnezeu; uităm că El nu minte când ne- a promis că nu vom fi singuri în necazuri sau că în El găsim o puternică îmbărbătare… “Uităm că El este ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită…”

“Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Isus Hristos.” – 1 Tes 5: 23

,,Portrete din cioburi” de Ligia Seman – un roman complex despre existenţă


portrete-din-cioburi-vol-ii
Ligia Seman este o prozatoare română creştină de valoare. Ligia Seman debutează în anul 1995 cu romanul “Funiile dragostei”, urmat de “Handicapul conştiinţei” (1999), “Tragedie şi triumf” (2004) şi “ Domnind peste împrejurările vieţii” (2006) – ultima, un volum de eseuri cu adresabilitate feminină, îmbinate cu psihoterapie, propunând soluţii biblice. Primele două cărţi menţionate prezintă pe lângă experienţa creştină a personajelor, şi o poveste de iubire bine conturată, ce aduce un plus de umanitate şi dă o notă romantică naraţiunii.

„Dincolo de experienţa umană limitată este divinitatea”

„Dincolo de experienţa umană limitată este divinitatea”, afirma cândva, scriitoarea. Acest adevăr este exploatat şi în „Portrete din cioburi”. Aici, Ligia Seman ne demonstrează cu talent că în labirintul ameninţător şi plin de tentaţii înşelătoare al lumii, a rămâne de partea binelui, adevărului şi purităţii reprezintă un act plin de eroism, un test al credinţei şi loialităţii faţă de Dumnezeu. Atât la vârsta adolescenţei cât şi a maturităţii, spiritul de compromis ne încearcă continuu, oferindu-ne ocazii de realizare materială, dar sacrificând idealurile înalte ale curăţiei de suflet, de caracter.

O istorie de viaţă

Una din temele romanului “Portrete din cioburi” ar putea fi atingerea fericirii prin iubire. Pe parcursul acţiunii, Gabriel, fiul lui Emil, ajunge să repete istoria de viaţă a tatălui său. Povestea se repetă cu cele două iubiri ale sale, Stela şi Isa. Autoarea pune foarte mult accent pe aceste idile, încadrându-le perfect în conjuncturi socio-politice specifice. Experienţa trăită de Gabriel cu Stela şi Isa ne arată latura realistă a eroului, însă pe cea şi sentimentală. Aceste relaţii îi determină lui Gabriel, destinul. Iată cum descrie autoarea lupta interioară a lui Gabriel, alături de Isa. „Când opiul trupului nu mai acţiona, în tot mai multe seri, în urma unei beţii a cărnii, Gabriel, obosit şi nervos, răsuflând lângă ea în întunericul dormitorului – îi scăpa printre degete. Trupul îi era lungit lângă ea, dar sufletul lui se îndepărta de ea, se întorcea mereu spre obsesia lui fixă, spre familia ce o părăsise. Stătea nemişcat şi ea la început credea că doarme, dar apoi a înţeles că ochii lui erau deschişi şi realiza la ce se gândeşte el. Era chinuitor gândul că poate nu va mai putea face nimic să-l păstreze.”

În căutarea sensului propriei existenţe

Personajele principale, Emil şi Gabriel, tată şi fiu, vor afla în cele din urmă, prin intermediul experienţelor trăite, sensul propriei existenţe, dar şi sensul existenţei lui Dumnezeu. Din cauza acestor experienţe, inclusiv cele amoroase, cei doi îşi vor schimba, pe măsură ce trece timpul, concepţia despre viaţă, familie şi Divinitate. Emil şi Gabriel sunt personaje complexe şi ocupă poziţii înalte în societate. Cei doi sunt capabili de trăiri interioare profunde, devastatoare. Gabriel este tipul omului filosof, comtemplativ, un intelectual. “Aluziile lui Gorică la faptul că Gabriel e natural înzestrat pentru a urca în vârful piramidei, urmând pilda tatălui său, care în timpul studenţiei fusese secretar al Uniunii Tineretului Comunist, mult timp iscară în sufletul băiatului sentimente şi gânduri contradictorii.”

Credinţa în Dumnezeu, singura forţă pentru supravieţuire

Gabriel, tipul de intelectual care încearcă să se autodepăşească, trăieşte într-o realitate crudă. “Dorinţa uriaşă din interiorul lui de a-şi depăşi propria condiţie, de a se ridica deasupra oamenilor obişnuiţi, se lupta cu aversiunea faţă de armele care îi erau oferite – fuziunea cu teoriile materialismului dialectic. Nu putea accepta această filosofie în primul rând pentru că ea reprezenta fundaţia pe care se clădise viaţa tatălui său. Eşecul acestei vieţi îi adusese atâta suferinţă şi frustrare, încât se ferea de orice ar putea prevesti o istorie asemănătoare. În al doilea rând, politica bazată pe această filosofie excludea credinţa în Dumnezeu, despre care el nu ştia prea multe, dar care fusese totuşi singura forţă ce o ajutase pe mama lui să supravieţuiască şi să vadă un sens în tot ce îndurase.”

Moravurile unei societăţi

Romanul Ligiei Seman “Portrete din cioburi” poate fi considerat şi un roman politic. În paginile cărţii, autoarea evocă societatea socialistă vazută prin ochii unor intelectuali, tată şi fiu, Emil şi Gabriel. Autoarea prezintă moravurile acestei societăţi, falsitatea regimului politic. Însă niciodată nu s-a putut inventa o cale sigură de adormire a conştiinţei atunci când ai avut ocazia să cunoşti chemarea Cuvântului divin. Nu există nici linişte şi nici odihnă pentru cei care aleg să lase deoparte frumuseţea inocenţei de copil al lui Dumnezeu pentru plăcerile şi realizările de o clipă ale compromisului şi păcatului. Nimic nu se compară cu o conştiinţă curată faţă de sine şi faţă de ceea ce este bine şi drept, fiindcă indiferent cât de mult suntem minţiţi de societatea în mijlocul căreia trăim, totuşi Dumnezeu există şi noi am fost creaţi pentru El.

„O stea veşnică pe firmamentul Universului”

Tema iubirii de Dumnezeu este omniprezentă în carte, în roman, ea înglobându-le pe cele amintite mai sus. Iubirea, dragostea de Dumnezeu este singurul lucru care îl ţine în viaţă pe Gabriel. Ea a fost singura care i-a menţinut aprinsă flacăra vieţii. El nu a încetat niciodată să creadă în Dumnezeu, indiferent de circumstanţe şi asta l-a definit ca om. Chiar dragostea sa pentru soţie se circumscrie şi se realizează ca urmare a dragostei pentru Creator. „Dragostea profundă dintre un bărbat şi o femeie, cu siguranţă sunt simbolul Celei mai mari opere de Iubire şi Răscumpărare, iar reflectarea acestei iubiri în vieţile celor din jur o stea veşnică pe firmamentul Universului, deosebită de orice altă stea a lumii acesteia.”

În roman, dialogul are un rol foarte bine determinat si foarte important. Autoarea se face uşor înţeleasă şi exprimă totul în fraze simple, pe un ton familiar. La fel ca şi în celelalte romane, şi în “Portrete din cioburi” stilul Ligiei Seman este clar şi concis. Un alt lucru care o apropie pe autoare de cititorii săi este tonul degajat pe care acesta îl foloseşte. Limbajul utilizat demonstrează că Ligia Seman este o bună observatoare a realităţii. Concluzia care se desprinde din romanul “Portrete din cioburi” este că nici negura comunismului, nici tentaţiile bunurilor lumeşti nu pot să stingă dorinţa după Dumnezeu ce ia naştere atunci când ajungi să cunoşti Cuvântul Său. Preţul compromisului este amar şi plin de suferinţă, o cărare ce te aruncă în abisul disperării fără întoarcere. Totuşi, farmecul iubirii divine se revarsă pe drumul celui ce ajunge să învingă, chiar şi în urma multor greşeli, amăgirile unei lumi lipsite de repere morale autentice.

Sursa: AICI

„Fiți oameni” – Un volum despre rugăciune, credinţă si victorie


CopertaFitiOameni
Nimic nu este mai simplu decât să predici Evanghelia într-o societate liberă. Este uşor să le vorbeşti oamenilor despre Hristos, atunci când nu îţi este nu există restricţii cu privire la ceea ce poţi spune. Nu e nicio problemă să fii un predicator care adună masele de oameni, când acest lucru nu este interzis, dar a realiza toate aceste lucruri în contextul unei societăţi supuse unui regim dictatorial reprezintă o provocare căreia puţini pot să îi facă faţă.
„Cuvinte fără de moarte”
Societatea comunistă a apus, cel puţin în România. Deja vorbim de timpuri trecute, ce nu îşi mai găsesc un corespondent imediat în lumea în care trăim. Cu toate acestea, învăţămintele pe care le-am deprins în acea perioadă ar trebui să rămână vii, tocmai pentru ca istoria să nu se mai repete. În acelaşi timp, memoria actelor de curaj şi bărbăţie dovedite de către oamenii credinţei în acele timpuri nu trebuie să dispară. Astfel de amintiri se constituie ca adevărate diamante de mare preţ, zămislite în cuptorul suferinţelor pentru Hristos, în mijlocul noroiului şi pietrişului unei societăţi abrutizante. În acest sens, cartea „Fiţi oameni”, alcătuită dintr-o selecţie a predicilor ţinute către Iosif Ţon în perioada 1973-1981 reprezintă un adevărat tezaur de nestemate, ce strălucesc în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu. Valoarea acestor „cuvinte fără de moarte” poate fi în mod corect evaluată doar în perspectiva veşniciei, fiind cu atât mai mare cu cât timpul în care au fost aduse la viaţă era unul de întuneric, necredinţă şi disperare.
Chemare la o viaţă transformată
„Care au fost caracteristicile de bază ale predicilor mele din acea perioadă adunate în volumul acesta reprezentativ?”, spune Iosif Ţon. „În primul rând, prin multe dintre aceste predici am căutat să dau oamenilor curajul de a sta drept în picioare, de a înfrunta persecuţia cu bărbăţie, de a fi gata de orice sacrificiu pentru credinţă, de a rămâne cu Domnul Isus prin orice încercare.” Nu este simplu să îţi propui un astfel de obiectiv şi cu atât mai greu este să îl şi realizezi, dar prin viaţa şi exemplul pastorului Iosif Ţon putem spune că acest obiectiv a fost atins. De asemenea, în aceste predici se poate urmări o temă care apare iarăşi şi iarăşi în scrierile lui Iosif Ţon, având drept subiect transformarea vieţii. „În al doilea rând, preocuparea mea a fost să văd că credinţa oamenilor nu rămâne ceva teoretic, ci că ea este un act care duce la o viaţă transformată. Pe scurt, prin predicile mele am vrut să produc oameni de caracter. Am predicat un mesaj care să ducă la transformare lăuntrică şi la o trăire curată.”
Sursa adevăratei bucurii
O primă temă pe care o abordează Iosif Ţon este cea a „adevăratei bucurii”. Pare destul de dificil să vorbeşti despre bucurie unor oameni întristaţi şi apăsaţi de felurite suferinţe, dar aici este puterea de excepţie a creştinismului. Un creştin nu poate fi decât un om care gustă din adevărata bucurie cerească, în timp ce bucuria oferită de această lume este întotdeauna trecătoare şi durează puţin. „Sursa acestei bucurii este o gândire schimbată. Şi eu accentuez – şi aţi văzut că accentuez mereu: să te laşi pătruns mereu de acest gând: că eşti fiul lui Dumnezeu, că eşti unit cu Hristos, că eşti în mâna Lui. Acest gând trebuie să te pătrundă până în adâncurile tale. Eu aşa înţeleg secretul bucuriei, prin a şti că Dumnezeu îmi este tată.”
„Voi biruiţi!”
Un alt aspect important din viaţa de credinţă este cel al „luptei împotriva păcatului şi biruinţa asupra sa”. Cu siguranţă că acest subiect a fost amplu dezbătut în repetate rânduri, de către multe persoane. Dar caracteristică pentru Iosif Ţon este acea abordare practică, având implicaţii imediate, a luptei pe care o dăm împotriva păcatului, indiferent de formă. În această luptă ne regăsim ori de câte ori ne opunem răului din lume şi celor care-l promovează. Dar în această luptă, cel care prezintă adevărul nu trebuie să rămână singur, ci alături de el trebuie să fie toţi ceicare cred în Hristos. „Vreau să ştiţi că voi, cei care vă rugaţi în taină, voi sunteţi cei care faceţi biruinţa Evangheliei. Nu predicatorul este cel care biruie; voi biruiţi! Predicatorul este asemenea lui Iosua, care se luptă în vale cu duşmanul. Moise, cel de pe munte, cel care se roagă pentru Iosua, sunteţi voi! Când Moise îşi lăsa mâinile în jos, Iosua era slab şi pierdea bătălia. Aceasta se aplică şi la mine, ca şi la toţi cei care vestesc Evanghelia. Dacă noi slăbim, slăbim pentru că voi aţi lăsat mâinile în jos, pentru că nu v-aţi rugat îndeajuns pentru cei care prezintă adevărul.”
„Oameni care îndrăznesc să lupte”
De asemenea, atât în vremuri totalitare, cât şi în cele „normale” avem datoria să îl recunoaştem pe „cel rău şi metodele lui”. Imaginea propusă de Iosif Ţon cu privire la natura bisericii este deosebit de relevantă, fiind într-o directă contradicţie cu ceea ce ar fi dorit stăpânii acelui regim de întuneric. Irozii din toate vremurile au căutat să aducă slăbiciune în mijlocul poporului lui Dumnezeu, propagând idei şi concepţii care să-i nimicească puterea. Adevăraţii martori ai lui Dumnezeu au ştiut să aibă o concepţie corectă despre biserică. „Unii oameni îşi imaginează de cele mai multe ori biserica, asemenea unui spital, un locaş al sufletelor bolnave, o adunare a oamenilor înfrânţi în viaţă, care nu mai pot ţine piept problemelor vieţii acesteia şi care găsesc în religie un refugiu, o alinare, o mângâiere într-o viaţă pierdută. Însă imaginea aceasta este cu totul falsă. Dacă ar fi să comparăm biserica cu o instituţie omenească, în mod corect şi după cuvântul lui Dumnezeu, nu am compara-o cu un spital, ci cu o armată. De ce? Pentru că aici nu vin oameni înfrânţi cum s-ar crede, ci oameni care îndrăznesc să lupte. Aici vin oameni care nu dau înapoi în faţa vieţii, ci oameni care au fost descătuşaţi de sub puterea celui rău şi care au declarat pe faţă război întunericului.”
„Să stai singur în furtună”
Dacă există un lucru care provoacă abaterea de la acest ideal creştin al unei biserici luptătoare şi biruitoare, atunci acela decurge din influenţa demoralizatoare a vremurilor pe care le trăim, caracterizate de nelinişte, îngrijorare şi teamă. Iar dintre toate acestea, poate cea mai periculoasă ameninţare este cea a compromisului, a abaterii de pe calea cea dreaptă. „Primejdia de a nu mai merge pe drumul drept, primejdia de a o lua pe ocolite, aceasta este primejdia când vremurile sunt cumplite, vremuri în care oamenii se abat de pe cale, când oamenii o iau razna. Vremuri în care nu ai pe nimeni ca sprijin lângă tine. Vremuri în care nu ai pe nimeni care să te ajute să stai pe calea cea dreaptă. Vremuri în care eşti aruncat fără milă într-o situaţie în care trebuie să stai singur în furtună.”
„Adevărul, corectitudinea şi cinstea”
Tocmai în astfel de vremuri, adevăraţii creştini sunt asemenea unor repere morale şi spirituale, stând în picioare atunci când toţi se culcă la pământ, fiind oameni atunci când toţi ceilalţi abandonează acest statut. A fi om, a fi puternic în mijlocul furtunii presupune o experienţă interioară pe care puţini oameni o dobândesc. Înseamnă să ai rădăcini adânci în Sfânta Scriptură şi în Dumnezeu şi să nu te laşi impresionat de desfăşurarea forţelor celui rău sau chiar de propria neputinţă. „Omul adevărat este omul care are principii clare. Are principii sănătoase şi nu le sacrifică. Mai bine moare. El nu îşi calcă principiile dumnezeieşti, iar când e vorba să le aplice, el o face cu dragoste, cu blândeţe. El este în dragoste credincios adevărului. Este omul care se dăruie pentru alţii, care abandonează egoismul mârşav şi meschin şi iese să îmbogăţească pe alţii. Care se revarsă în dragoste spre alţii. Omul adevărat este omul care ţine la principii, care este sever cu el însuşi şi nu încalcă în niciun chip adevărul, corectitudinea şi cinstea.”
Adevărata sete după Dumnezeu
Ce ideal deosebit a aşezat Iosif Ţon în faţa celor care erau destinaţi să ajungă „ oameni noi”, după chipul fricii! Fără a vorbi în mod direct împotriva regimului, pastorul Iosif Ţon lovea la rădăcina principiilor de întuneric care stăteau la baza acestuia. De fapt, creştinismul autentic va fi totdeauna o ameninţare pentru oricine doreşte să fie stăpân peste semenii săi, precum şi pentru oricine doreşte să se înalţe împotriva Celui Prea Înalt. Experimentul comunist nu a fost altceva decât o bătălie pentru mintea oamenilor, o încercare de a-i abate de la realitatea lumii spirituale, de a-i arunca în suferinţă şi de a distruge noţiunea de om. Pentru toate aceste aspecte, Iosif Ţon a dedicat predici care să restaureze valoarea umană, care să ne determine să nu fugim de suferinţa pentru Hristos, să credem în realitatea lumii viitoare, să învăţăm abecedarul Evangheliei şi să câştigăm bătălia pentru mintea noastră. Autorul ne-a arătat ce înseamnă adevărata sete după Dumnezeu şi cum putem primi viaţă de la Duhul Sfânt, pentru ca în final, să trăim experienţa unor soluţii neobişnuite pentru situaţii deznădăjduite şi să ne acceptăm pe noi înşine, să nu mai fim cu inima împărţită şi să fim asemenea cu Hristos.
„Funcţionăm bine… pe bază de dragoste”
„Când Dumnezeu ne-a conceput, primul lucru pe care l-a realizat a fost ca noi să nu funcţionăm bine decât pe bază de dragoste. Primul lucru de care are nevoie un copil este dragostea mamei lui, nu numai hrană. Dacă un copil nu simte dragostea mamei, dacă un copil nu este înconjurat de iubirea părinţilor, el se usucă în interior. Uitaţi-vă la un copil nedorit şi la un copil căruia părinţii îi spun că e nedorit. Uitaţi-vă cât e de speriat, cât e de complexat şi cât e de derutat în viaţă, copilul căruia nu i s-a arătat dragoste.” În creuzetul urii, minciunii şi fricii, al timpurilor în care experimente aberante se făceau pe naţiuni întregi, cu toţii devenisem nişte copii nedoriţi ai acestei lumi sau concepuţi doar pentru a fi sclavii unui sistem fără milă. Uitând de Dumnezeu, am ajuns să uităm şi de noi înşine, de ceea ce suntem şi de ceea ce putem deveni. Îndoctrinaţi cu o ideologie atee, materialistă şi evoluţionistă în sensul rău al cuvântului, am ajuns să credem că omul este doar un animal evoluat şi că nu există nimic dincolo de mormânt şi de orizontul acestei lumi. Cu toate acestea, Biblia a continuat să strălucească şi în vremuri de întuneric. Ba chiar, lumina ei a fost mai puternică decât în timpuri obişnuite. Cum a fost posibil acest lucru? Minunea descătuşării Cuvântului lui Dumnezeu s-a realizat prin oameni adevăraţi, oameni ai credinţei, oameni ai adevărului, printre care se numără şi pastorul Iosif Ţon. De aceea, această carte apel – „Fiţi oameni” – rămâne valabilă, indiferent de vreme. Nimic nu s-a schimbat, decât doar decorul. Lupta este aceeaşi.
Octavian D. Curpaş
Phoenix, Arizona

Promisiune


cruce-isus-283x300
” Eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, care v- am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru…”

Ce onoare ne- a dat Dumnezeu de a fi sfinți așa cum este El, dar nu putem ajunge asemeni Lui decât dacă vom fi ascultători și împlinitori Cuvântului Său, Cel care este Dătător de viață, Cel care ne conștientizează de starea noastră greșită și revelându- Se în inimile noastre, ne aduce eliberare… Eliberare, descătușare!!!

Odată ce suntem eliberați din ” Egiptul” care ne făcea să credem că suntem pe calea cea bună, avem promisiunea veșnică a Tatălui: “... v- am purtat pe aripi de vulturși v- am adus la Mine!” , și apoi El ne mai promite că luptă împreună pentru noi: “Domnul se va lupta pentru voi; dar voi stați liniștiți.” Ce promisiune minunată!! El, nu numai că ne- a eliberat, ne- a răscumpărat din ” robia egipteană”, a ales să se lupte împreună cu noi! El este Generalul nostru, iar noi suntem soldații Lui, și tot ce El dorește este să- I fim ascultători ordinelor Lui..

Cine poate sta împotriva noastră, când Îl avem pe Marele general cu noi… alături de noi? ( Romani 8: 31)

Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să- ți dea pacea! (Numeri 6: 24- 26)

Este primăvară…


Este primăvară și cerurile au albăstruit deplin, pe obrazul lor de- acum curat abia dacă se mai deșiră din când în când nori de scamă.

Este cald și pe lângă garduri au înflorit tufele de liliac ( floarea mea preferată!)

Sub cerurile calde ale vântului, snopile cu flori vinete se leagănă vârsând în bătătură valuri de miresme amărui… Îmi aduc aminte și azi după atâția ani, de acea copilărie în care nu cunoșteam grija, nu știam ce înseamnă să trăiești ca “un om mare”; îmi amintesc de acei ani de elevă; mi/ e dor de copilărie și de seninul ei…

Și azi, după atâția ani (deși încep să albesc 😀 ), când mă adie aromele acestor flori, îmi vine în minte imaginile luminoase și calde din anii aceia…

natura-primavara-519x291

Firul de nisip devine perlă în tăcere!!


“Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Tată, chiar suferințele mele au fost spre mântuirea mea; căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele.”- Isaia 38: 15, 17

Retrage- te în singurătate și liniște, din când în când, pentru cercetare de sine, pentru a nu crește deformat, căci firul de nisip devine perlă în tăcere…

Nu respinge necazurile care vin peste tine căci omul învață cel mai bine nu numai din succese, ci și din eșecuri care cu condeiul lor tăios îi scriu adevăratele principii până și în carnea trupului. Nici o lecție nu i se întipărește în minte precum cele pe care le învață în suferință.

” Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea.” – Proverbe 24: 10

furtuna de nisip in desert

Soluţii pentru crizele şi confictele din familie


Familie2013
S-au scris multe cărţi despre viaţa de familie şi ne-am putea întreba dacă ar mai fi ceva de spus sau de adăugat în această privinţă. Multe cărţi care tratează acest subiect merg pe o abordare foarte specializată, ce restricţionează numărul potenţialului auditoriu. Nu acesta este cazul cărţii „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie. Soţ, soţie, părinţi, copii. Întrebări şi discuţii pentru grupul mic”, de Cristian Barbosu. Îmbinând în mod armonios o abordare dinamică cu un conţinut plin de valoare, autorul reuşeşte să ne captiveze prin profunzimea, am putea spune cristalină, a gândurilor pe care ni le împătăşeşte.
Cristian Barbosu, un pasionat de Cuvântul lui Dumnezeu
Cristian Barbosu este păstorul bisericii “Punctul Central” din Arad. S-a născut la Arad, dar a copilărit la Curtici. Dumnezeu i-a oferit acestuia posibilitatea să studieze într-un seminar teologic. Surprins, Cristian Barbosu a acceptat această chemare. Pasiunea pentru Scripturi l-a determinat să urmeze trei şcoli teologice în acest domeniu, absolvind (BA) Moody Bible Institute în 1995, Dallas Theological Seminary (ThM) în 1999, şi Trinity Evangelical Divinity School (PhD) în 2009.
Cristian este căsătorit cu Anne, originară din Franţa. Împreună au doua fete, Tara şi Fiona care vorbesc fluent trei limbi. Cristian e pasionat de cărţi şi de munte. Cristian Barbosu este autorul volumelor “Cele sapte pacate cardinale”, „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie”, „Cele zece porunci” şi „Habacuc”.
„Nicio căsnicie nu se zideşte uşor”
În mod sigur, „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie” este o carte ce are la bază un studiu intens pe tema vieţii de familie. Acest lucru e bine conturat prin bibliografia consistentă a acestei cărţi. Dar dincolo de studiu, cartea exprimă o experienţă de valoare acumulată în propria viaţă de familie a autorului. Acest al doilea aspect oferă o valoare deosebită sfaturilor pe care le primim, deoarece nu avem de-a face cu un stil academic, ci cu o manieră directă, la obiect, vizavi de problematica deosebit de complexă a vieţii de familie.
„Cartea aceasta este pentru tine, cel care ţii la căsnicia ta sau la copiii tăi, dar care cauţi împlinire într-un mod realist şi sincer, recunoscând dificultăţile şi problemele existente, fiind însă conştient că Dumnezeu are un plan şi soluţii potrivite pentru familia ta. Nu este o carte uşoară, fiindcă nicio căsnicie nu se zideşte uşor şi nicio cale parentală nu are un şablon anume, dar în rândurile ei vei găsi principii biblice, practice şi simple, aplicabile universal, indiferent de anii tăi de căsnicie sau de experienţa ta de părinte.”
„Legământul face diferenţa”

Structura cărţii conturează două arii mari ale vieţii de familie: relaţia dintre soţ şi soţie, respectiv relaţia dintre părinţi şi copii. În ce priveşte relaţia dintre soţi, autorul ne expune într-o manieră didactică şi uşor de înţeles, principiile bibice cu privire la actul căsătoriei, scopul ei şi nevoile ce se cer împlinite. Nu este ocolită nici problema spinoasă a conflictelor din familie şi a modului în care ele trebuie să fie soluţionate. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o expunere realistă a complexităţiii problemelor cu care se confruntă orice familie, însă prezentându-se metode şi căi practice de rezolvare, pornindu-se de la învăţăturile de valoare din cuprinsul Bibliei.
„Căsătoria este un legământ încheiat între soţ şi soţie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă mult şi este baza de la care pornim în orice discuţie sau studiu pe tema căsătoriei creştine, fiindcă legământul face diferenţa. Când Scriptura vorbeşte despre legământ, ea face referinţă la ceva unic, un concept de o importanţă şi o valoare sacră înaintea lui Dumnezeu. De aceea, căsătoria a fost văzută de biserica creştină de-a lungul veacurilor ca fiind ceva sacru, un legământ încheiat nu numai o dată în viaţă, ci şi pe viaţă.”
„Idealul lui Dumnezeu”
Într-o lume supusă relativismului în privinţa valorilor şi schimbărilor de abordare privind căsătoria, cu greu am putea să credem că sfaturile biblice ar mai fi de actualitate. Cu toate acestea, deopotrivă raţiunea şi experienţa demonstrează că nimic nu s-a schimbat în perioada modernă. Cartea „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie” se constituie ca o chemare de întoarcere la ceea ce este autentic şi adevărat, adică la ceea ce nu se poate schimba, indiferent de timp şi circumstanţe. Ideea familiei nu i-a aparţinut omului, ci lui Dumnezeu, iar pentru a avea succes în această direcţie, trebuie să urmăm sfaturile Creatorului.
„Idealul lui Dumnezeu este clar prezentat: ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. De aceea, eu nu voi încuraja niciodată divorţul, ci voi căuta, atât cât ţine de mine, să îi ajut pe soţi să-şi reabiliteze căsnicia, pentru că regula Scripturii este împăcarea, pocăinţa, menţinerea unităţii, şi nu despărţirea.”
„Combustibilul necesar căsătoriei”
Un aspect inedit pe care-l subliniază autorul este cel legat de „combustibilul necesar căsătoriei”. „Există oare vreun combustibil necesar relaţiilor, fie ele conjugale, parentale, prieteneşti sau de orice fel? Avem nevoie de un combustibil special în relaţiile noastre? Avem. Care este acela? Răspunsul este dragostea. „Dacă dragoste nu e, nimic nu e.” Dragostea ne-a adus la altar, ea ne-a legat pe viaţă. Dragostea ne ţine vii amintirile, ea face parte din fiinţa noastră. Ea este pusă acolo de Creatorul nostru şi de aceea, dragostea este combustibilul relaţiilor.”
Conflictele în familie şi soluţionarea lor
Un alt aspect original al acestui volum de Cristian Barbosu se referă la explorarea cauzelor conflictelor din viaţa de familie. „Dumnezeu caută pacea, înţelegerea, atât în societate cât şi în familie. Oare de ce? Fiindcă El ştie, aşa cum ştim şi noi, că în general, conflictele sunt inevitabile, că pacea vine de la sine, că trebuie să ne luptăm pentru ea.”
Din acest punct de vedere, elementul de noutate se constituie din explorarea acelor tipare de reacţie care conduc cel mai adesea la conflicte, conturându-se de fiecare dată metode specifice de abordare şi contracarare a problemelor apărute. „Comunicarea dintre soţi este extrem de importantă. Aveţi grijă, cei care urmează să vă căsătoriţi, să discutaţi deschis, nu numai despre lucrurile bune din trecutul vostru, ci şi despre evenimentele negative. Am asistat la drame generate de faptul că el sau ea au aflat anumite lucruri din trecutul partenerului abia după ce s-au căsătorit, şi durerile au fost mari. Acest gen de amintiri apar când nici nu te aştepţi, în locuri şi în legătură cu lucruri la care nici nu te gândeai că ar putea să creeze astfel de complicaţii.”
Ce trebuie să schimbi
Am putea afirma că această carte este mai mult decât un manual ce tratează relaţiile de familie. Mai precis, la finalul fiecărui capitol, autorul ne oferă ocazia de a exersa „teoria” prezentată. Astfel, prin intermediul diferitelor chestionare sau al întrebărilor suntem provocaţi să aplicăm ceea ce am studiat, să exersăm principiile biblice ce privesc viaţa de familie. Acest gen de structurare şi alcătuire a unei cărţi măreşte valoarea învăţăturilor prezentate şi ne provocacă să experimentăm şi să ne îmbunătăţim propria viaţă de familie. De fapt, această carte se constituie ca o provocare adresată fiecăruia, având ca principal obiectiv împlinirea planului lui Dumnezeu în viaţa noastră.
„Dacă citeşti această carte focalizat mereu pe schimbarea celuilalt, a partenerului sau a copilului tău, în mod sigur îţi vei irosi timpul. Această carte este pentru tine, nu pentru altul. Tot ce citeşti aici, ţie şi nu altuia i se adresează. De aceea, nu arăta cu degetul spre altcineva, ci caută să vezi ce trebuie să schimbi ca Dumnezeu să poată lucra şi în familia ta.”
Părinţi şi copii
Dar viaţa de familie nu se rezumă la relaţiile dintre soţi, ci se referă şi la relaţiile ce se stabilesc între părinţi şi copii. „Un studiu pe tema relaţiilor de familie este incomplet fără o abordare a relaţiilor dintre părinţi şi copii. Acesta este şi modelul biblic, pe care-l găsim în multe dintre cărţile Noului Testament.”
Prin urmare, este esenţial să înţelegem modul în care armonia dintre soţ şi soţie se transferă asupra relaţiilor dintre ei şi copii. „Un ingredient vital al creşterii sănătoase a copiilor noştri este liniştea din familie. Am întâlnit zeci de persoane adulte care încă mai suferă şi astăzi din cauza tulburării care a existat în casă în perioada când erau copii.”
Despre disciplină şi disciplinare
Educarea copiilor presupune exercitarea cu înţelepciune a autorităţii de părinte. Nu este simplu şi nici nu se poate da o reţetă generală, însă Biblia ne ajută şi în această privinţă, oferindu-ne învăţături de valoare şi soluţii de urmat. „Regulile, limitele şi consecinţele încălcării acelor reguli sau limite aduc siguranţa în viaţa unui copil. Familiile care sunt disciplinate, în care viaţa este ordonată, îi oferă acea speranţă copilului, acel mediu ce este propice atât dezvoltării emoţionale cât şi celei psihologice. Copiii au nevoie de un mediu în care lucrurile sunt previzibile, iar disciplina şi disciplinarea oferă acele graniţe între care copilul îşi găseşte siguranţa.”
„Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie”, o carte sintetică
Această scurtă trecere în revistă a cărţii „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie” conturează fără a epuiza în vreun fel, bogăţia şi valoarea principiilor biblice, pe care Cristian Barbosu le-a adunat şi le-a prezentat într-o manieră sintetică, uşor de înţeles şi aplicabilă fiecăruia. Acest lucru nu este întâmplător, pentru că nu în ultimul rând, a păstori oameni înseamnă a-i călăuzi la principiile dreptăţii şi adevărului, aşa cum au fost ele prevăzute de către Dumnezeu. Prin urmare, volumul „Ce vrea Dumnezeu să ştiu despre viaţa de familie” i se adresează oricărui cititor, indiferent de vârstă. „Dragul meu, ajunşi la finalul acesti cărţi, nu te întreb ce te-a impresionat, dar sper însă, că ceva s-a schimbat sau măcar s-a mişcat în tine, nu datorită autorului acestei cărţi, ci datorită cuvintelor Autorului Cărţii Sfinte, cuvinte care au fost presărate îndeajuns cred eu, pe filele acestui volum.”
Octavian D. Curpaş
Phoenix, Arizona

Femeie cu suflet nobil!


Este uimitor cum după atâtea greutăţi şi probleme, în fiecare zi ne ridicăm şi mergem mai departe. Deşi înaintăm cu paşi greoi, dar încrezători, sufletul nostru continuă să respire prin optimismul pe care- l primim de la Împăratul nostru… Chiar şi atunci când cu zâmbetul pe buze şi ochii înlăcrimaţi, ştim să păşim în viaţă prin credinţa în Împăratul…

Suntem minunate pentru că încercăm să ne bucurăm de viaţa în El şi cu El. În fiecare zi descoperim noi motive de a ne bucura şi astfel primim fericire şi pace sufletească…

De ce suntem binecuvântate?

Pentru că am învăţat să iubim şi pentru că ne bucurăm de lucrurile mărunte; pentru că împărtăşim clipe de neuitat cu oameni minunaţi şi sufletul nostru se hrăneşte cu Viaţă… Viaţa pe care Dumnezeu ne- a dăruit- o!! Am învăţat să nu uităm să zâmbim şi fiecare moment petrecut alături una de cealaltă, aduce împlinire.

În faţa Domnului toate suntem egale şi fiecare dintre noi avem un suflet nobil şi frumos, umplut de Hristos!!

485155_336478429786606_579913956_n

Dincolo de bariere – mărturie video Ana Dăscălescu


” Războinic viteaz, încinge- ţi sabia, podoaba şi slava – da, slava ta! Fii biruitor, suie- te în carul tău de luptă, apără adevărul, bândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!” – Ps. 45: 2, 3

Tu eşti Cuvântul, esenţa existenţei mele în ce am fost, în ce sunt şi în ce voi fi…
Tu, Cuvântule, poţi transforma întunericul în lumină, răul în bine, tristeţea în fericire şi tot Tu, poţi uşura suferinţele…
Tu, Cuvântule, poţi salva.. Tu poţi ca vocea noastră să răsune şi să fie auzită de toţi oamenii, mintea noastră să gândească… tu ai creat o istorie binecuvântată!!!

Dincolo de bariere – mărturie video Elly


De ce aşa, o ştie EL!!!

” Tu mi- ai întocmit rinichii, Tu m- ai ţesut în pântecele mamei mele:
Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într- un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care- mi erau rânduite, mai înainte de a fi vreuna din ele.
Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!!”- Ps. 139: 13- 17

Estera – împărăteasa din Susa!!


Aceasta este una din cele două cărţi ale Vechiului Testament care poartă numele unei femei. În timp ce “Rut” este povestea unei neevreice care s- a căsătorit cu un evreu, “Estera” este povestea unei evreice căsătorită cu un neevreu.
Numele lui Dumnezeu nu este menţionat în această carte şi nici un alt nume nu face referire la El. În această carte nu se face referire la rugăciune, însă ne învaţă despre providenţa lui Dumnezeu,ceea ce dovedeşte că Dumnezeu ne poartă de grijă. Cum şi vedem în această carte, poporul ar fi fost nimicit dacă nu ar fi intervenit El.

imparateasa Estera

În al treilea an al domniei împăratului Ahaşveroş, el a dat un mare banchet în care îi cere împărătesei Vasti să vină înaintea lui pentru a se lăuda cu frumuseţea ei. Însă, împărăteasa Vasti refuză invitaţia împăratului, dovedind că are un caracter puternic, iar lucrul acesta îl indigna pe împărat foarte tare şi, ca şi consecinţă, luă o decizie drastică pentru întreaga împărăţie.

După ce s- a mai potolit mânia împăratului Ahaşveroş,el a dat un concurs de frumuseţe pentru a se căuta o nouă împărăteasă. Anunţul a fost răspândit în tot ţinutul şi, de aici începe povestea.
Mardoheu, un bărbat din seminţia lui Beniamin, este unul din evreii care nu se întorseseră la Ierusalim. El se stabilise în cetatea Persiei, fără un gând de a mai veni înapoi. Numele lui Mardoheu înseamnă “om mic”, pentru că el era un om mic la statură. El a adoptat-o pe Estera şi a crescut-o singur.Ea este o tânără foarte frumoasă care, ca şi celelalte tinere luate la împărăţia împăratului Ahaşveroş, fusese luată. Dintre toate tinerele aduse înaintea lui Ahaşveroş,Estera câştigă imediat bunăvoinţa lui Hegai,organizatorul concursului.

Împăratul a iubit-o mai mult pe Estera decât pe celelalte fete şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea lui. Împăratul a dat un mare ospăţ în cinstea Esterei. Imediat după acesta, Mardoheu descoperă un complpt pus la cale de doi fameni din curtea împăratului Ahaşveroş, de a-l ucide. Aflând aceasta, Mardoheu ia la cunoştinţă acest lucru şi o înştiinţează pe împarăteasa Estera.

Estera îi spune împăratului despre acest complot, iar soarta acestor doi fameni a fost moartea prin spânzurătoare. Fapta lui Mardoheu este consemnată, dar nu urmeaza nici o răsplată, nici o recunoaştere a meritului lui.
Poziţia lui Haman era de prim- ministru. Datorită poziţiei lui Haman, agaghitul, porunca împăratului Ahaşveroş era ca toţi să se plece înaintea lui şi să-l venereze. Mardoheu refuză însă, să se închine pentru că el fusese educat în Legea Mozaică. Poporul lui Dumnezeu îl venereză numai pe Dumnezeu. Haman ar fi trebuit să-l ignore pe Mardoheu, dar ura faţă de acesta nu cunoaşte limite şi este hotărât să nimicească poporul evreu, nu numai pe Mardoheu.

Împăratul Ahaşveroş îi dă permisiunea de a-i ucide pe toţi evreii într- o zi anume; împăratul pune preţ foarte mic pe viaţa umană şi nu încearcă să afle detalii despre poporul pe care spune Haman că vrea să-l nimicească. Este emis un decret care este trimis în toată împărăţia şi prin care se acordă tuturor permisiunea de a-i ucide pe evrei în ziua a treisprezecea a lunii Adar (Martie). Poporul, aflând această decizie, este şocat.

Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, şi-a sfâşiat hainele şi s-a îmbrăcat în sac şi şi- a presărat cenuşă pe cap. Evreii din întreaga împărăţie plâng şi se jelesc, dar nu se face referire la rugăciune. Împărăteasa Estera este stânjenită de starea lui Mardoheu şi- i trimite un rând de haine, dar acesta le refuză. Estera ştie acum că este o problemă serioasă şi îl trimite pe Hatac să afle despre ce este vorba, iar Mardoheu îi trimite răspuns cu privire la groaznicul decret. Mardoheu îi trimite un semnal disperat de ajutor. Viata ei este în pericol pentru că şi ea este evreică, rudele ei sunt în pericol şi întreg poporul este în pericol de moarte. Mardoheu o îndeamnă pe Estera să se afişeze înaintea împăratului Ahaşveroş, în ideea că Dumnezeu va fi cu ea. Estera acceptă provocarea.

Oricine apărea înaintea împăratului fără să ceară permisiunea, era pedepsit cu moartea. Era salvat numai dacă împăratul întindea toiagul(sceptrul) sau către persoana în cauză. Estera întră în prezenţa împăratului cu mare nobleţe. Împăratul întinde sceptrul spre ea, se apropie şi îl atinge. El îşi dă seama că ceva s-a întâmplat de a adus-o pe Estera înaintea lui şi o asigură că îi va da jumătate din împărăţie. Însă, Estera nu este gata să-i spună problema şi îl invită pe împărat şi pe Haman la un ospăţ. Împăratul o asigură din nou că îi va da tot ce-i cere. Împărăteasa Estera îi promite că îi va dezvălui cererea la un al doilea ospăţ, în ziua următoare, dacă împăratul şi Haman vor accepta invitaţia ei.

Haman pleacă de la ospăţ plin de bucurie şi de mândrie, însă la vederea lui Mardoheu îi dispare bucuria. El ajunge acasă şi începe să se laude, dar mărturiseşte şi faptul că prezenţa lui Mardoheu îl deranjează. Soţia lui, Zereş, şi prietenii îl sfătuiesc să înalţe o spânzurătoare de cincizeci de coţi şi să primească un ordin de la împărat pentru a-l spânzura pe Mardoheu, iar Haman este de acord.

” Cinstea dată lui Mardoheu “

Împăratul Ahaşveroş află că fapta lui Mardoheu nu a fost răsplatită. La acea oră târzie (pentru că împăratul nu avea somn!!), Haman vine să obţină ordinul împărătesc prin care să-l spânzure pe Mardoheu, iar înainte de a apuca el să spună pentru ce a venit, împăratul îi pune o întrebare: “- Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să- l cinstească împăratul?”. Fără să- şi dea seama de nimic, crezând că împăratul se referă la el, Haman face o sugestie îndrăzneaţă. Propunerea scoate la iveală adevărata dorinţă a lui Haman, el râvneşte la tronul împăratului. Haman este uimit când află că omul pe care vrea împăratul Ahaşveroş să- l cinstească nu este altul decât, Mardoheu. În timp ce Haman deplânge întorsătura tristă pe care au luat-o lucrurile, slujitorii împăratului vin şi- l iau la ospăţul dat de împărăteasa Estera.

Pentru a treia oară, împăratul o asigură pe împărăteasa Estera, că îi va da tot ce doreşte. El o iubeşte şi vrea să-i facă pe plac. Estera dezvăluie acum complotul pus la cale pentru nimicirea sa şi a poporului său. Împăratul cere să se afle numele celui vinovat de acest complot,iar Estera îl numeşte pe Haman. În cele din urmă, Haman rămâne uimit neştiind că împărăteasa Estera este evreică, dar şi împăratul este şocat şi supărat de încrederea de neclintit pe care o avusese în Haman. Împăratul iese în grădină pentru a se gândi la întreaga situaţie; Haman încearcă să obţină iertarea de la împărăteasă şi se agaţă de patul pe care era ea şezută la masă. Împăratul se întoarce şi îl vede pe Haman în această postură compromiţătoare. Împăratul porunceste ca Haman să fie spânzurat de spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu.
Pentru că primul decret nu putea fi schimbat, s-a emis un alt decret prin care le permite evreilor să se apere.

Ziua care ar fi trebuit să aducă nimicirea poporului Israel a devenit ziua marii lor eliberări.