Alături de Tine pe ape!


mergand-pe-ape_ad42afa1b27401
Când inima mi- a fost grea şi umbrită, şi a candelei ulei poate că mi- a scăzut, viaţa mea de Tine a fost călăuzită…

Ai fost cu mine şi- n furtună, când toţi copacii smulşi din rădăcini au fost; ai fost cu mine şi- n cutremurul greu şi m- ai luat pe braţe prin văile cu spini…

O, Prietene iubit! Cum ai alergat cu mine pe drumul pietruit, chiar dacă între noi, de multe ori , şi ceaţa ne- a cuprins; m- ai însoţit şi- atunci când slava nu- Ţi vedeam şi nu- mi doream decât s- aud al Tău Cuvânt… al Tău Cuvânt!!

Dar dacă stau şi bine- mi amintesc, tot Tu m- ai auzit când ostenit sufletu- mi era şi în rugi adânci suspinam… şi m- ai salvat de tot ce mă umbrea, pe Calea Ta m- ai înviorat! De Tine sufletul meu a fost înviorat! Iar în asfinţit, Te- ai întors blând şi smerit doar pentru o clipă… clipa în care cu drag capul pe pieptu- Ţi cald l- am aşezat, şi m- ai primit ca pe cel mai mic mieluţ, în braţe m- ai cuprins!!