Posted in De' ale mele!!!

TOTUL va fi UITAT!!!


Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, vuietul unei ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: < Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru Cel atotputernic a început să împărăţească; să ne bucurăm, să ne veselim şi să- I dăm slavă! Căci a venit nunta Mirelui; soţia Lui s- a pregătit! Apoi mi- a zis: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului”- Apocalipsa 19: 6- 9

Cine este Mirele? – Sunt toţi cei care Îl iubesc mai mult decât orice – întreaga Biserică a Domnului Isus! Bucuria sărbătorii de nuntă şi fericirea sunt ca un liant între Mireasă şi invitaţi… Bucurie peste bucurie; o bucurie sfântă, copleşitoare!

Cine este Mireasa? – Mireasa este Biserica Domnului Isus Hristos care şi- a spălat hainele în Sângele Mielului şi care a fost îmbrăcată cu o haină nouă, făcută din in subţire, iar INUL reprezintă faptele neprihănite ale sfinţilor lui Dumnezeu.

Ce imagine minunată ne revelează Dumnezeu! Corul îngeresc intonează un veşnic ” Aleluia!” răsunător… Dumnezeu este glorificat ca Învingător asupra păcatelor noastre; El este înălţat ca fiind Învingătorul, dar şi ca Judecătorul Drept şi incoruptibil.

Şi în Apocalipsa 21, Dumnezeu ne revelează imaginea unui nou Ierusalim restaurat, unde închinarea nu se opreşte; îngerii, la rândul lor, preiau acest minunat cuvânt ” Aleluia!” şi şi îl intonează împreună cu răscumpăraţii Domnului, şi toţi cei prezenţi înconjoară tronul lui Dumnezeu adresându- I acest imn de închinare doar Celui care merită – este o închinare neîntreruptă!!

Toţi cei care au suferit pe pământ, vor gusta şi vor petrece veşnicia cu Mirele mult iubit… Pentru noi este pregătită Cetatea Sfântă, gătită ca o mireasă împodobită.. Vom avea onoarea de a locui cu Dumnezeu şi orice suferinţă o vom uita; orice lacrimă care a curs se va şterge; orice durere va fi alinată… TOTUL va fi UITAT!

cropped-new-jerusalem

Advertisements

Author:

Sunt visul din inima Lui devenit realitate !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s