Răscumpără vremea


Nu căuta o viaţă lungă – Hristos a avut una scurtă!

Nu trăi în lux – Hristos a trăit şi a murit sărac!

Nu trăi în plăceri – Hristos nu şi- a plăcut Lui Însuşi!

Nu trăi în faimă – Hristos S- a dezbrăcat de El Însuşi!

Nu trăi în comoditate – Hristos a murit pentru tine!

Răscumpără vremea ca să nu moşteneşti o veşnicie de ruşine şi regrete!

C. T. Studd

images