Încurajare


Astăzi, doresc să rostesc această binecuvântare peste viața ta:

* Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să- ți trimită ajutor din

locașul Său cel sfânt și să te sprijine din Sion!

Să- Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot!

Să- ți dea ce- ți dorește inima și să- ți împlinească toate planurile tale!* (Psalmul 20: 1- 4).

Iar ca răspuns la toate aceste binecuvântări:

* Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea

întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului.* ( Apocalipsa 3: 10)

12984_520839501318480_408124419_n