Posted in De' ale mele!!!

PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎN VIAȚA NOASTRĂ


Avem mare nevoie ca sa Cunoastem si sa meditam asupra CUVANTULUI Domnului, adica SFATA SCRIPTURA.
Am cautat in Sfata Scripura cat mai multe versete care sa ne faca sa intelegem , CAT ESTE DE NECESAR SI IMPORTANT CUVANTUL DOMNULUI, pe care trebuie sa-l iubim, sa ne rugam cu El, sa-l declaram si sa ne incredem in El, caci Cuvantul este insusi Domnul Isus.

*”Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,
dă pricepere celor fără răutate.”(Ps 119:130)

*”El Îşi trimite poruncile pe pământ,
Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.”(Ps 147:15)

*…”iarba se usucă, floarea cade;
dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”(Isaia 40:8)

…*”tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea,
nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea
şi va împlini planurile Mele.”(Isaia 55:11)

*”Şi Domnul mi-a zis: ,Bine ai văzut;
căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.”(Ieremia 1:12)

*“De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor:
Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta,
şi poporul acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta.”(Ieremia 5:14)

*”Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!”(Ieremia 15:16)

*”Drept răspuns, Isus i-a zis: “Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”(Matei 4:4,( Deut.8:3))

*”Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.(Matei 24:35)
Căci nici un Cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.(Luc.1:37)

Şi El a răspuns: “Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!”(Luc 11:28)

*”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.(Ioan 1:1)
Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl ” (Ioan 1:14)

*”Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”(Ioan 17:17)

*”Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”.(Rom.10:17)

*”Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”(Efes.6:17)

*”Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”(Col.3:16)

*”De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.”(1Tes.2:13)

*”Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12)

*”Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.”(Evrei 11:3)

*”Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători,
înşelându-vă singuri”.(Iacov 1:22)

*”Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: “Cuvântul lui Dumnezeu”.(Apoc.19:13)

Domnul să ne ajute prin Duhul Sfânt ca să primim REVELAȚIA PUTERII care se află în Cuvântul Său.
Să medităm zi și noapte asupra Cuvântului Său.

de Rodica Volintiru

Advertisements

Author:

Sunt visul din inima Lui devenit realitate !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s