Autoizolare 6


Chemaţi să fim VOCEA LUI

 

Bunătatea lui Dumnzeu nu poate tolera nedreptatea, chiar dacă este bogat în bunătate.” ( Ioel 2: 13)

Să ne ridicăm, pentru că noi nu suntem învinşi, ci după fiecare lovitură suntem învingători..

Mai mult ca oricând: să nu tăcem !

Să ne deschidem gura şi să vestim Vestea Bună a Evangheliei – ceea ce amauzit; ceea ce cunoaştem, să nu ascundem.. Să vestim puterea şi minunile pe care Dumnezeu le- a făcut cu mine şi cu tine.

Asemeni Esterei, Dumnezeu ne- a aşezat pentru o vreme ca aceasta unde suntem.. fiecare dintre noi să fim o mărturie, o pildă.. să fim vocea Lui !!! Iar, Evanghelia Domnului Isus nu poate fi ascultată decât dacă o trăim !

 

Advertisement

Autoizolare 5


Psalmul 139 – parafrazare

O, Doamne,

Te slăvesc şi Te laud, pentru că

Tu cunoşti îndeaproape căile mele…

M- ai înconjurat pe dinainte

şi pe dinapoi,

Îţi mulţumesc !

Mare Meşter, Creator,

m- ai întreţăsut în pântecele mamei;

Cât de minunate sunt

lucrările Tale !

Tu ştii TOTUL despre mine,

Tu îmbini, închegi

TRUPUL; SUFLETUL şi DUHUL.

Mare Ţesător,

m- ai întocmit până în cel mai mic detaliu.

Chiar înainte de a fi vreuna din zilele mele,

aici, pe pământ,

ŞTIAI TOTUL !

Doamne, cât de mare eşti!

În Tine este destinul meu,

În Tine este fiinţa mea !

Fiecare aspect al fiinţei mele este

în controlul Tău;

Mi- ai purtat de grijă,

M- ai înconjurat cu iubire;

M- ai plămădit cu atâta DRAGOSTE !

Te laud !

Te preamăresc şi Te înalţ !

 

Autoizolare 4


Nu vă îngrijoraţi !

” Nu vă îngrijoraţi de NIMIC, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la CUNOŞTINŢA lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, CU mulţumiri. “ ( Filipeni 4: 6)

Nu te teme !…

Nu te nelinişti !… 

Roagă- te pentru lucruri concrete.

Partea noastră este să ne deprindem cu mulţumirea în orice situaţie; să învăţăm să mulţumim în orice stare în care ne găsim.

Ce aleg eu ?

Să mă rog sau să mă îngrijorez?

Ce aduce îngrijorarea cu ea?

** teamă;

** nelinişte; 

** agitaţie. În trup: -arsuri la nivelul stomacului; insomnie; stări de nervozitate etc.

Antidotul  pentru îngrijorare este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, care ne învaţă cum să ne păstrăm o viaţă sănătoasă fizic şi spiritual. Aşadar, alege să stai tare, pentru că El cunoaşte orice tulburare, frământare a inimii tale. Aceasta este partea noastră: să nu ne îngrijorăm !!

Partea lui Dumnezeu, este că El ne dă pacea Sa: ” Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” ( Filipeni 4: 7)

Ce poate fi mai minunat decât să fii asigurat de pacea lui Dumnezeu într- o lume a haosului, în care trăim acum, a problemelor, a suferinţelor. 

Deci, să nu uităm de reţeta  pe care ne- a prescris- o Medicul Suprem: Cuvîntul Său, disponibil înaintea noastră !

Autoizolare 3


Tari în Hristos

” Dacă vei privi lumea, vei fi tulburat.

Dacă vei privi în sufletul tău, vei fi deprimat.

Dacă vei privi la Hristos, vei trăi în odihnă.” ( Corrie ten Boom)

Haideţi ca în aceste vremuri de restrişte, dragostea lui Hristos să fie pusă în acţiune, prin fapte, nu doar vorbe… Căci, dragostea lui Hristos este precum ninsoarea: unde se aşterne ea, până şi cel mai mizerabil loc devine alb – alb imaculat !

Lasă- ţi inima să se odihnească în El !! Când luăm frâiele şi încercăm să controlăm situaţia, ne luăm ochii de la Cel care are în control toate lucrurile, şi ne aţintim privirile asupra împrejurărilor.

Dumnezeu este Stăpân peste toate situaţiile ! Vedem acest lucru scris în Cuvântul Său: ” pe care binecuvântatul şi singurul Suveran, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor… ” ( 1 Timotei 6: 15)

Cine controlează viaţa?

Cine este Stăpân?

DUMNEZEU !!!

Orice se întâmplă ACUM, este dat, îngăduit de El! ( Matei 24)

Să ne păstrăm pacea, inima liniştită. Să facem din Dumnezeu bucuria noastră; El să  fie suflarea noastră, chiar de când deschidem ochii dimineaţa; El să fie puterea şi tăria noastră. Inima noastră sbuciumată şi frământată să se odihnească în palma Sa.

 

 

 

Autoizolare 2


Dragilor,

Este vremea să ne trezim.

Gata !!!

Prea mult am lâncezit în balta lumii… ne- am hrănit din bălțile ei când, de fapt, Dumnezeu avea pentru noi oceane…

Ne- am hrănit cu firimituri, când Dumnezeu avea pentru noi bucate grase și miezoase. Ca și psalmistul să spunem și noi:

Sufletul meu se satură de TINE ca de niște bucate grase și miezoase, IAR gura mea TE LAUDĂ cu strigăte de bucurie pe buze.” ( Psalmul 63: 5)

Haideți să nu mai fim acei creștini sfrijiți… Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu !!!

Să nu mai lăsăm pe diavol să ne atace identitatea.. Pentru că, prin toate circumstanțele prin care trecem acum,   ” … în toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne- a iubit. ” ( Romani 8: 37)

Astăzi, când lumea se zbate în suferință și auzim vești care ne provoacă dureri, să renunțăm la atitudinea de rob, la starea care ne-a ținut legați și departe de Dumnezeu.. Pentru cei ce sunt ai Lui, numai este nici o condamnare. Să umblăm acordând plăcere firii, ci să ascultăm de El. ( Romani 8: 1)

Ca fii și fiice ale Lui, să alergăm în brațele Sale !!

Fără Dumnezeu, am fi pierduți !!

Autoizolare 1


Matei 28:20

„… și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!
‭‭

Teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age.”

Amin. Amen.

Să nu tratăm această ” criză” cu indiferență. Mai mult ca oricând, trebuie să strângem rândurile, să ne mobilizăm și să rezidim altarele de rugăciune, care au fost dărâmate. 

Mai mult ca oricând, trebuie să empatizăm cu cei ce trec prin mari pierderi – copii, soț- soție etc. Să ne pese unii de ceilalți mai mult ca niciodată.

Dacă Domnul Isus Hristos ne- a promis că va fi cu noi, Cuvântul Lui se împlinește!

Să ne încredem deplin în El !!

 

De reflectat!


“ Respingerea dragostei lui Dumnezeu este cea care te va condamna într- un final și te va trimite într- o veșnicie îngrozitoare.

El te urmărește, încearcă să te capteze, încearcă să – ți atragă atenția.

Această dragoste, această pasiune pentru tine este atât de reală. El nu dorește moartea nimănui, ci vrea ca toți oamenii să ajungă la cunoașterea adevărului.

Nu respinge dragostea lui Dumnezeu !

Să nu ajungi până acolo !

Pentru că aceasta îți va pecetlui condamnarea .”

De Jim Cymbala

PhotoCredit: Perla Suferinței

Locație: Iași

Rugăciunea


𑁍 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐳𝐯𝗼𝐫𝐮𝐥 𝐯𝐢𝐞𝐭̦𝐢𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐧𝐞;

𑁍 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝗼 𝐝𝗼𝐯𝐚𝐝𝐚̆ 𝐬𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢𝐢;

𑁍 𝐫𝐮𝐠𝐚̆𝐜𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝗼𝐳𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞;

𑁍 𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐫𝗼𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐫;

𑁍 𝐚𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐞, 𝐚𝐝𝐚̂𝐧𝐜𝐚̆ 𝐛𝐮𝐜𝐮𝐫𝐢𝐞; 𝐢𝗺𝐩𝐥𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞;

𑁍 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐭̦𝐢𝐮 𝗺𝐞𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜, 𝐜𝐢 𝐮𝐧 𝐚𝐝𝐞𝐯𝐚̆𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐠𝐚̆𝐭 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝗼𝐫𝐮𝐥 𝐧𝗼𝐬𝐭𝐫𝐮;

𑁍 𝐢𝐧 𝐫𝐮𝐠𝐚̆𝐜𝐢𝐮𝐧𝐞, 𝐝𝐚𝐜𝐚̆ 𝐈̂𝐥 𝐜𝐡𝐞𝗺 𝐩𝐞 𝐃𝐮𝗺𝐧𝐞𝐳𝐞𝐮, 𝐚𝗺 𝐛𝐢𝐫𝐮𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ ( 𝐏𝐬𝐚𝐥𝗺𝐮𝐥 50: 15);

𑁍 𝐃𝐮𝐡𝐮𝐥 𝐒𝐟𝐚̂𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐃𝐮𝐡𝐮𝐥 𝐫𝐮𝐠𝐚̆𝐜𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢;

𑁍 𝐝𝐚̆ 𝐧𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐞𝐳𝐢𝐫𝐞.

𝑰̂𝒏𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒓𝒂𝒕̦𝒊 𝒅𝒆 𝒓𝒖𝒈𝒂̆𝒄𝒊𝒖𝒏𝒆 𝒔̦𝒊 𝒑𝒖𝒕𝒆𝒓𝒆𝒂 𝑳𝒖𝒊, 𝒑𝒖𝒕𝒆𝒎 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒖𝒍 !!!

ℂ𝕖𝕟𝕥𝕣𝕦𝕝  𝕧𝕖𝕔𝕙𝕚 𝔹𝕣𝕒𝕤̦𝕠𝕧, 𝕗𝕖𝕓. 𝟚𝟘𝟚𝟘

Femeia- trandafir cu parfum divin!


Draga mea prietenă,

Acest mesaj este pentru tine venit din însăși inima Lui Dumnezeu!

Și nu este doar pentru tine, ci și pentru mine.

Așadar, să nu uităm: “ Așteptând fericita noastră nădejde – arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.” ( Tit 2: 13)

Draga mea,

Pentru tine El a pregătit o cunună specială și anume: CUNUNA NEPRIHĂNIRII, care este pusă deoparte, special !

De ce ?

Pentru că, deși ai trecut prin multe furtuni, ai ales să te încrezi în Acela care te iubește.

Fii precum fecioara înțeleaptă care este în așteptare pentru a- și întâmpina Mirele.

Draga mea,

Știu, nu ți- a fost ușor, când, de cele mai multe ori, a trebuit să stai în vale. Dar, în vale am învățat cele mai bune lecții.. Nici mie nu mi- a fost ușor!

Știu că inima ta mică ți- a fost sfărâmată în mii de bucăți. Dar, știi ce este frumos în toată această sfărâmare, frângere?! Este El ! Dumnezeu! Care ia cu atâta grijă și dragoste cioburile vieților noastre și le pune din nou împreună.

S- ar putea ca pe ici- colo să mai lipsească câte o bucată – un divorț, alegeri greșite etc. Însă, Dumnezeu ia bucățile vieților noastre ruinate, decăzute și NE REFACE complete, întregi – UNA !!!

DAAA !!!

Dumnezeu privește dincolo de greșelile noastre. Cu dragoste și răbdare ne caută printre dărâmături și, dintr- o ființă zdrobită, ne întregește și ne vindecă.

Devenim complete în El! ( Coloseni 2: 9, 10)

Femeie iubită,

ești iubită de Cel care ți- a dat forma potrivită!!!

Femeie biruitoare,

da, ești biruitoare, pentru că nu ai fost singură în circumstanțele vieții !

Ai triumfat împreună cu Preaiubitul inimii tale.. În fiecare furtună, El ți- a rămas Domn! Pentru că ai ales să te ancorezi în El și să stai pe Stânca de neclintit! Chiar și atunci, când ai fost doborâtă, nu ai fost înfrântă .. Pacea Lui te- a copleșit! Brațele Lui te- au înconjurat și te- au păzit.

„Dar credincios este Domnul, care vă va întări și vă va păzi de rău.” ( 2 Tesaloniceni‬ ‭3:3‬ ‭BTF2015‬‬)

Femeie minunată,

Aminteşte-ţi cine eşti…

Eliberează femeia frumoasă, puternică şi plină de viaţă pe care ai ascuns-o în tine!

Anii care s- au adunat vârsei tale, ridurile și firele albe de păr, nu te vor face să fii mai puțin frumoasă și nici mai bătrână!

Și nu uita:

Frângerea ta are miros de Cer!! 𑁍𑁍𑁍