Autoizolare 1


Matei 28:20

„… și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!
‭‭

Teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age.”

Amin. Amen.

Să nu tratăm această ” criză” cu indiferență. Mai mult ca oricând, trebuie să strângem rândurile, să ne mobilizăm și să rezidim altarele de rugăciune, care au fost dărâmate. 

Mai mult ca oricând, trebuie să empatizăm cu cei ce trec prin mari pierderi – copii, soț- soție etc. Să ne pese unii de ceilalți mai mult ca niciodată.

Dacă Domnul Isus Hristos ne- a promis că va fi cu noi, Cuvântul Lui se împlinește!

Să ne încredem deplin în El !!