Autoizolare 7


” În dragoste nu este frică”

” În dragoste nu este frică, ci DRAGOSTEA DESĂVÂRŞITĂ izgoneşte frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa, şi cine se teme n- a ajuns desăvârşit în dragoste.” ( 1 Ioan 4: 18)

Suntem bombardaţi cu ştiri negative şi suntem înconjuraţi de fluxul interminabil al ştirilor cu privire la acest virus.. Cu toţii vedem şi simţim această stare pe care ne. o crează pandemia…

Linia de marcaţie este atât de fină; este atât de uşor să ne lăsăm copleşiţi de frică, teamă, îngrijorare etc. Pacea minţii, a inimii şi a sufletului ne este atât de uşor furată, dacă nu veghem. Însă, ceea ce uităm, copleşiţi de frică fiind, este acest Adevăr imbatabil – am biruit la Cruce, când Domnul Isus a ales să Se jertfească pentru noi!

NU trebuie să îi permitem fricii să se cuibărească în inimile noastre. Frica nu are nici o putere asupra noastră.

De ce?

Pentru că aşa cum găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu, :” Voi sunteţi păziţi de PUTEREA LUI DUMNEZEU prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi.” ( 1 Petru 1: 5)

2 Timotei 1: 7

Căci Dumnezeu nu ne- a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de stăpânire de sine.”

Ioan 14: 27

” Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v- o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

1 Ioan 1: 4

” Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu, şi i- aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”

Isaia 26: 3 NTR

” Celui statornic Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine.”

Aşadar, nu uitaţi: noi suntem acoperiţi de marea Sa putere!