Autoizolare 11


Este vremea să creștem spiritual

Este vremea să începem să moştenim ceea ce Tatăl nostru ne-a încredinţat, căci suntem moştenitori împreună cu Hristos. (Iacov 2:5; Efeseni 1:11)

Este vremea să intrăm în Autoritatea pe care Tatăl ne-a dat-o. ( Marcu 16:17,18 Luca 10:19)

Este vremea să locuim în locurile cereşti în Hristos Isus (Efeseni 2:6) şi de acolo să poruncim căpeteniilor şi puterilor demonice să plece din familiile noastre, bisericile noastre, ţara noastră.

Căci Dumnezeu a pus în noi comori, valori, calităţi, abilităţi divine, daruri cereşti. Este timpul să le folosim spre slava şi gloria SA.

Este vremea de a sparge carapacea lumii, păcatului, a religiei, necredinţei, a formei, a obiceiurilor aşa zis evlavioase, ca să iasă la iveală adevărata identitate pe care o avem în Christos Domnul. Domnul ISUS vrea să locuiască-n noi în toată plinătatea SA, a dragostei Sale -AGAPE.

CA SĂ FIM O INFLUENŢĂ PENTRU CEI DIN JUR,

UN MAGNET CARE ATRAGE SPRE EL,

O SARE CARE PROVOACĂ SETE DUPĂ EL,

O LUMINĂ CARE ÎMPRĂŞTIE ÎNTUNERICUL,

EL VREA SĂ FIM:

MÂNGÂIERE PENTRU CEL ÎNTRISTAT,

PACE PENTRU CEL ÎNGRIJORAT,

VINDECARE PENTRU CEL BOLNAV,

BUCURIE PENTRU CEL CE PLÂNGE,

SPERANŢĂ PENTRU CEL DISPERAT,

PÂINE PENTRU CEL FLĂMÂND,

APĂ PENTRU CEL ÎNSETAT,

BELŞUG PENTRU CEL LIPSIT,

TĂRIE PENTRU CEL SLĂBIT,

O EPISTOLĂ VIE.

Advertisement