Intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim


Ioan 12: 12- 19

Mulțimea venea dinspre răsărit.

Un bărbat mergea călare pe un măgăruș, în mijlocul câtorva mai aleși dintre ei- cu mare bucurie strigau și săltau în jurul Lui:

Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel.” ( v. 13a)

Omul, la care privim, era îmbrăcat într- un veșmânt alb.

Avea capul gol, avea o privire blândă…

Nu privea nici la stânga, nici la dreapta..

Nimic din tot entuziasmul zgomotos al poporului nu Îl încânta.

Strigătele lor nu Îl mișcau deloc. Însă, pe chip I se putea citi o mare tristețe.

În urma Lui, cât puteai cuprinde cu ochiul, se vedea un nesfârșit convoi de oameni.

Nu era nevoie ca cineva să spună Cine era Această Persoană, călare.

Era minunatul nazarinean, Domnul Isus!!

Photo de pe internet
Advertisement