Grădina Ghetsimani


Atunci Isus a venit cu ei într- un loc îngrădit, numit Ghetsimani și a zis ucenicilor: “ Ședeți aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” ( Matei 26: 36)

Puteai vedea un bărbat îmbrăcat într- un veșmânt lung, cu mâinile împreunate, statură zveltă, puțin aplecată, cu fața tristă- într- o atitudine din care arăta supunere și așteptare.

“ Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.” ( v.38)

În spatele Lui erau ucenicii, dormind. (v.40)

Era El, Domnul nostru, Salvatorul lumii – Isus Hristos!

Stăpânul vieții și a morții.

Vândut și trădat de unul din ucenicii Săi; legat și părăsit de toți ucenicii, fără să rostească vreun cuvânt de apărare, El suferea cu adevărat…

El Își continua drumul spre condamnare !!!

Photo de pe internet