Drumul Crucii


Bătut cu nuiele !

Batjocorit de ostașii dregătorului și de trecători !

Aproape mort!

La fiecare pas – gata Să se împiedice și Să cadă datorită greutății, cu haina- I sfârtecată, pe umeri; cu picioarele- I goale – în urma Sa rămâneau dâre de sânge pe drumul spre Golgota – locul unde urma să fie răstignit..

Cununa de spini care Îi înțepa capul și din ale cărui răni curgeau șiroaie de sânge..

Sub povara Crucii, căzuse de multe ori pe care, ca orice osândit la moarte, trebuia să Și- o poarte Singur.

Furia poporului creștea, mulțimea se îmbulzea Să- L lovească, scuipat.. Însă, pe buzele Lui nu tresăreai nici un strigăt al durerii, nici un suspin…

Photo de pe internet
Advertisement