Drumul Crucii


Bătut cu nuiele !

Batjocorit de ostașii dregătorului și de trecători !

Aproape mort!

La fiecare pas – gata Să se împiedice și Să cadă datorită greutății, cu haina- I sfârtecată, pe umeri; cu picioarele- I goale – în urma Sa rămâneau dâre de sânge pe drumul spre Golgota – locul unde urma să fie răstignit..

Cununa de spini care Îi înțepa capul și din ale cărui răni curgeau șiroaie de sânge..

Sub povara Crucii, căzuse de multe ori pe care, ca orice osândit la moarte, trebuia să Și- o poarte Singur.

Furia poporului creștea, mulțimea se îmbulzea Să- L lovească, scuipat.. Însă, pe buzele Lui nu tresăreai nici un strigăt al durerii, nici un suspin…

Photo de pe internet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s