Locul răstignirii


Să nu uităm că rostul acestei dovezi de dragoste, până la răstignire, este să ridice de pe pământ pe toți aceia careÎl iubesc pe Dumnezeu, să- i ducă acolo unde le- a pregătit câte un loc..

Parcă- i văd pe soldați cum, cu o cruzime sălbatică, sfâșie hainele de pe trupul Domnului Isus, care pe spatele Lui rănile încă mai sângerează în urma loviturilor, luat fără pic de milă și așezat pe lemnul dur al Crucii… Și- I întind mâinile cât pot de tare pe cruce- bat piroanele- I în palme- tăioase și ascuțite!

Parcă aud loviturile de ciocan care zguduie întreg văzduhul – și totuși, de pe buzele Lui nu Îi scapă niciun sunet de DURERE, niciun SUSPIN, niciun GEAMĂT…

Abia după ce Crucea a fost înălțată, Domnul Isus Și- a deschis gura – doar pentru a rosti : “ Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M- ai părăsit?” ( Marcu 15:33)

Deodată, un amurg ușor se lăsase peste tot- lumina dispăru ! Întunericul crescu imediat – râsetele și batjocurile încetară.

La Golgota, Domnul Isus, Mântuitorul, a unit Cerul și pământul prin Cruce !!!

Photo: Pinterest
Advertisement