Locul răstignirii


Să nu uităm că rostul acestei dovezi de dragoste, până la răstignire, este să ridice de pe pământ pe toți aceia careÎl iubesc pe Dumnezeu, să- i ducă acolo unde le- a pregătit câte un loc..

Parcă- i văd pe soldați cum, cu o cruzime sălbatică, sfâșie hainele de pe trupul Domnului Isus, care pe spatele Lui rănile încă mai sângerează în urma loviturilor, luat fără pic de milă și așezat pe lemnul dur al Crucii… Și- I întind mâinile cât pot de tare pe cruce- bat piroanele- I în palme- tăioase și ascuțite!

Parcă aud loviturile de ciocan care zguduie întreg văzduhul – și totuși, de pe buzele Lui nu Îi scapă niciun sunet de DURERE, niciun SUSPIN, niciun GEAMĂT…

Abia după ce Crucea a fost înălțată, Domnul Isus Și- a deschis gura – doar pentru a rosti : “ Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M- ai părăsit?” ( Marcu 15:33)

Deodată, un amurg ușor se lăsase peste tot- lumina dispăru ! Întunericul crescu imediat – râsetele și batjocurile încetară.

La Golgota, Domnul Isus, Mântuitorul, a unit Cerul și pământul prin Cruce !!!

Photo: Pinterest

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s