Răscumpărați prin Sângele Lui


1 Petru 1:3,4,18,19

“ Binecuvântat să fie Dumnezeu,

Tatăl Domnului nostru

Isus Hristos,

care, după îndurarea Sa cea mare,

ne- a născut din nou prin

ÎNVIEREA lui Isus Hristos din morți

la o nădejde VIE,

și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate VEȘTEJI, păstrată în ceruri pentru voi.

Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost RĂSCUMPĂRAȚI din felul deșert de viețuire pe care- l moșteniserăți de la părinții voștri,

ci cu SÂNGELE SCUMP al lui HRISTOS, MIELUL fără cusur și fără prhană.”

HRISTOS A ÎNVIAT !

Să nu uităm importanța acestei sărbători: “ El a purtat păcatele noastre în trupul Său, PE LEMN, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, SĂ TRĂIM pentru neprihănire – prin RĂNILE LUI ați fost VINDECAȚI. “ (1 Petru 2:24)

PhotoCredit:
https://images.app.goo.gl/mB3eD8WvU1D7AvuF7
Advertisement