Chemarea


Mă cheamă să Îl slujesc în locul și îndeletnicirea alese de El.

Faptul că îmi găsesc locul în slujirea Lui, este cheia cea mai importantă- adică, sunt în voia Lui și că lucrarea la care sunt chemată să o împlinesc, mi se potrivește mănușă. Se folosește de darurile și abilitățile mele pentru scopurile Sale, și nu ale mele personale.

Trebuie să înțeleg că atunci când voința mea se aliniază voii Sale, chemarea Sa pentru mine și- a găsit locul.

De cele mai multe ori, chemarea nu este neapărat atrăgătoare, plăcută. Însă, atunci când ea va îmboldi în sufletul meu, indiferent cât de mare ar fi prețul ei, ea va fi imposibil de evitat.

Chemarea este invitația Lui, dar nu doar atât. Este scopul Lui în viața mea și mă așează în contextul potrivit lucrării Sale, de a- L sluji cu dedicare totală și pentru a- mi îndeplini bine slujba.