Apostolul Pavel – erou al credinței


Cetățean roman, născut în cetatea Tars, în perioada vremii nașterii Domnului Isus.

Meseria lui era facerea corturilor din piele de capră, una dintre cele mai răspândite meserii din cetatea sa, Tars.

Educația sa, a fost dobândită în Ierusalim, la picioarele învățatului Gamaliel.

Avea o dorință arzătoare de a prigoni creștinii, astfel își dă consimțământul de a- l ucide pe Ștefan în piața cetății .

Această dorință creștea tot mai mult, până într-o zi când Îl întâlnește pe Domnul, pe drumul Damascului.

” Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?”, răsună un glas puternic din ceruri.

– ” Cine ești, Doamne?”, răspunse Saul îngrozit.

– ” Eu sunt Isus, pe care tu Îl prigonești “, se auzi din nou glasul. ” Scoală- te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.”

În urma acestei întâlniri, Domnul nu i- a schimbat doar inima, ci și numele. Din Saul, în Pavel.

Acest nou început, era noul scop în viața sa: să proclame Numele Domnului și Mântuitorului Isus Hristos.

Fiind instruit în legea mozaică a iudaismului, Pavel avea să își folosească pregătirea și cunoștințele în noua sa viață- misiunea.

De- a lungul vieții sale de misionar, Pavel a trecut prin multe încercări: bătăi, naufragiu, întemnițări, umilințe. Iar astăzi privim la Pavel, ca la un mare erou al credinței. Pentru că asta este.

” Căci, deși sunt liber față de toți, m‑am făcut sclavul tuturor, ca să‑i câștig pe cei mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a‑i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub Lege, am fost ca unul care este sub Lege, măcar că nu sunt sub Lege, pentru a‑i câștiga pe cei ce sunt sub Lege. Față de cei fără Lege, am fost ca unul fără Lege – cu toate că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, sunt sub legea lui Cristos – pentru a‑i câștiga pe cei fără Lege. Față de cei slabi, m‑am făcut slab, ca să‑i câștig pe cei slabi. M‑am făcut tuturor totul, ca să‑i salvez, cu orice preț, pe unii.” ( 1 Corinteni 9:19‭-‬22 NTR)

5 thoughts on “Apostolul Pavel – erou al credinței

 1. Reblogged this on Zero Lift-Off and commented:
  Ce transformare biblică ce interesantă să aduci în discuție și să explici Perla! Ce dorință rea a avut Saul, dar apoi să fie complet transformat și să fie exact opusul dorind doar să-l înalțe pe Domnul în toate acțiunile sale, așa cum Pavel a făcut tot ce a putut și a suferit adesea în proces pentru a fi bun cu ceilalți și cu oricine avea nevoie; ajutând în special pe cine putea să se închine lui Isus așa cum ar trebui! Isus lucrează prin oricare dintre noi, chiar dacă nu un astfel de ales ca Pavel a fost, dar chiar și un pic de influență bună oricare dintre noi poate avea pe aducerea adevărul lui Dumnezeu în lume și în inimile și mințile altora este un lucru cel mai frumos să fie o parte din! Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu în numele sfânt al lui Isus! Amin.
  Frate în Hristos Isus,
  Lawrence Morris al III-lea

  What an interesting biblical transformation to bring up and explain Perla! What a wicked desire Saul had but then to be completely transformed from and be the exact opposite wanting only to elevate the Lord in all of his actions, as Paul doing everything he could and suffering often in the process to be kind to others and anyone who was in need; especially helping who he could to worship Jesus as they should! Jesus is working through any of us even if not such a chosen one as Paul was but even the little bit of good influence any of us can have on bringing God’s Truth to the world and into the hearts and minds of others is a most beautiful thing to be a part of! Thanks be to God in the Holy name of Jesus! Amen.
  Brother in Christ Jesus,
  Lawrence Morra III

   1. Hi Perla! I’m honored and should have looked into seeing about it sooner, but, they say better late than never, and I’m needing to catch up on so much; its a mountain climb for me at this point! So much got ahead of me over these last several years. But the good news is, I’m here and can do what I can! I hope this helped you and your readers!
    Many blessings to you and yours!
    Amen.
    🙂
    Lawrence

 2. Hi Perla, thank you for dropping in to read my post and liking it. I read this post of yours with the help of Google Translate… Beautiful anecdote from the life and teachings of Jesus Christ.

 3. Apostolul Pavel, dupa întâlnirea cu Hristos si convertirea la credinta adevarata, apostolica, fiind un om onest, constiincios, iubitor pasionat si devotat slujirii Legii; a înteles perfect misiunea la care a fost trimis de catre Fiul lui Dumnezeu, luptându-se cu propriile sentimente legaliste, întelese pâna atunci doar literar, plin de Duhul Sfânt si (abs)orbit de Lumina Divina, nu a precupetit nimic din tot ce avea primit de sus, (nici chiar propriul trup) luptându-se din rasputeri cu toate fiarele pâna la sfârsit, tinând flacara Duhului mereu aprinaa, si reperul lui (azimutul) zi de zi pe urmele pasilor Mântuitorului, pâna la sfârsit…învingator al raului universal.
  Un sfârsit de saptamâna binecuvântat, cu bucurie, pace si iubire sfânta învesmântat, draga Elly !
  https://www.youtube.com/watch?v=qStM-xf03RU

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s