Duminica Paștelui


Aleluia! Iisus Hristos a înviat din mormânt!

Să mergem acum la acel prim Paște și să ne amintim evenimentele minunate care au rescris istoria pentru toată lumea de pretutindeni pentru totdeauna.

După înviere, Domnul nostru I se arată Mariei.

Ioan 20:11–18 - "Maria însă stătea afară, lângă mormânt, și plângea. În timp ce plângea, s‑a aplecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la cap și unul la picioare în locul unde fusese așezat trupul lui Isus. Ei au întrebat‑o:
– Femeie, de ce plângi?
Ea le‑a răspuns:
– Pentru că L‑au luat pe Domnul meu și nu știu unde L‑au pus! După ce a spus acestea, s‑a întors și L‑a văzut pe Isus stând acolo, dar nu știa că este Isus.
Isus a întrebat‑o:
– Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?
Crezând că este grădinarul, ea I‑a zis:
– Domnule, dacă Tu L‑ai luat, spune‑mi unde L‑ai pus, și eu Îl voi lua!
Isus i‑a zis:
– Maria! Ea s‑a întors și I‑a zis în ebraică:
– Rabuni! (care înseamnă: „Învățătorule!“) Isus i‑a zis: – Nu Mă ține, pentru că încă nu M‑am suit la Tatăl! Du‑te însă la frații Mei și spune‑le: „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.“
Maria Magdalena s‑a dus și i‑a anunțat pe ucenici:
- „L‑am văzut pe Domnul!“ Și le‑a spus cuvintele pe care i le‑a zis Isus.


Nu este frumos că prima persoană căreia Isus alege să i se înfățișeze nu este Pilat, nu preotul cel mai mare, nici Petru sau unul dintre ceilalți bărbați, ci unei femei cu un trecut îndoielnic?
Și nu este minunat că primele Sale cuvinte nu sunt o proclamare a puterii, ci o întrebare simplă: „De ce plângi?”

Când Maria Îl vede pentru prima dată pe Isus înviat, îl confundă cu un grădinar.

Ce îmi arată aceasta despre înfățișarea Lui și natura gloriei Sale? Să reflectăm puțin la această întâlnire pe care a avut-o Maria cu Domnul.

P. S. Deschide-mi ochii ca să Te recunosc astăzi înviat - în întâlnirile obișnuite cu oamenii pe care îi întâlnesc în drumul meu.

Fiți binecuvântați de Cel care este veșnic Viu.
Strănepotul scump, Edi, 2 luni și 2 săptămâni.

Advertisement