Sămănătorul a ieșit să semene…


” El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis:

„Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.

O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.

O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o.

O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, șaizeci și altul, treizeci. Cine are urechi de auzit să audă.”


Matei 13:3‭-‬9 VDC

Dar, ce înseamnă această pildă?

“Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie și nu-l înţelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui.

Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.

Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor.

Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.”


Matei 13:19‭-‬23 VDC

Tuberoză

Acceptă-te aşa cum eşti!


Dragul meu copil,

vreau să-ţi dăruiesc tot ceea ce doreşte inima ta şi tot ce ai nevoie. În primul şi primul rând, vreau să-ţi ofer Adevărul: eşti iubit. Iubirea nu este ceva ce se observă întotdeauna. De fapt, cea mai pură iubire este invizibilă pentru ochiul uman care este neantrenat să o vadă. Este văzută de către ochiul vostru spiritual, care este atât de sacru, încât ochiul uman nu poate percepe. Cea mai înaltă, cea mai perfectă iubire este iubirea spirituală şi dragă Copile, asta nu ţi-a lipsit niciodată.

Dragă copile, este timpul ACUM  ca tu să primeşti experienţă şi înţelepciunea şi expresia Iubirii mele. Totul este perfect ACUM. Ai ajuns la punctul unde Iubirea pe care o cauţi nu mai poate fi împlinită de către iubirea umană. Aminteşte-ţi că acea iubire umană este doar o amintire a Iubirii Mele pentru tine şi atunci când îţi doreşti iubirea umană, ceea ce îţi doreşti cu adevărat poate fi împlinit doar îmbrăţişându-Mi Iubirea. Nu este nimic în tine care să trebuiască să fie îmbunătăţit sau schimbat.

Esti perfect exact aşa cum Eu te-am creat. Nu doresc să faci nimic altceva decât ceea ce faci ACUM, chiar în acest moment. Deci azi, lasă, permite Iubirii Mele să strălucească prin tine şi vei experimenta Iubirea Pură a Fiinţei Mele care este conspectul şi starea de A FI a Mea. De fiecare dată, în fiecare secundă în care vei simţi o nevoie de iubire, recunoaştere, acceptare, să îmbrăţişezi TOATĂ ACEASTĂ IUBIRE pe care Eu ţi-o ofer din Mine. Trăieşte Iubirea Mea astăzi şi vei cunoaşte că nimic nu îţi lipseşte.

Cu veşnică iubire, Creatorul tău.