Sămănătorul a ieșit să semene…


” El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis:

„Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.

O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.

O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o.

O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, șaizeci și altul, treizeci. Cine are urechi de auzit să audă.”


Matei 13:3‭-‬9 VDC

Dar, ce înseamnă această pildă?

“Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie și nu-l înţelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui.

Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.

Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor.

Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.”


Matei 13:19‭-‬23 VDC

Tuberoză

Dărnicia aduce belșug…


Doamne, ajută- mă să mă dăruiesc pe mine însămi și să dau din toată inima din tot ce este al meu și, făcând astfel, să dovedesc ascultare de Tine… Știu că tu îmi împlinești din plin nevoile mele proprii ( Luca 6: 38)…

Ajută- mă, să aplic acest principiu în viața mea, indiferent că sunt bogată sau săracă, fie că Te slujesc într- o țară binecuvântată cu de toate, fie că Te slujesc  într- unul dintre cele mai sărace colțuri ale lumii…

Ajută- mă, să învăț să dau din prisosul  meu și astfel, să cunosc realitatea promisiunii Tale… Iar acest lucru să îmi  aducă mulțumire sufletească ( 2 Corinteni 9: 10, 11)…

Principiul binecuvântărilor aduse de dărnicie este valabil și astăzi și m- ai învățat să ascult de Tine… Numai Tu poți îndeplini condițiile binecuvântărilor prescrise în Cuvântul Tău…

Ajută- mă, să devin un canal prin care Tu să- Ți reverși resursele- Ți vaste spre o lume care se zbate în nevoi!….