Sămănătorul a ieșit să semene…


” El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis:

„Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.

O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.

O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut și au înecat-o.

O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul, șaizeci și altul, treizeci. Cine are urechi de auzit să audă.”


Matei 13:3‭-‬9 VDC

Dar, ce înseamnă această pildă?

“Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie și nu-l înţelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui.

Aceasta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.

Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor.

Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.”


Matei 13:19‭-‬23 VDC

Tuberoză

Lumini în întuneric!


Doamne, nu ne frânge noaptea paşii peregrini… Fii Lumină pentru noi ca să putem fii şi noi, la rândul nostru lumini în întuneric!…

Fii Soarele nostru… iar noi să fim razele- Ţi ce luminează poteci…

Eşti Focul nostru, Focul Sacru, ce peste noaptea lumii ne- ai lăsat ca nişte făclii…

Noi suntem trimişii Tăi… binevestitorii!

Dorim să răspândim în întreaga lume ale Tale splendori divine şi… aceasta să fie singura noastră menire!

Ne- ai făcut asemeni Ţie ca să Îl putem reflecta pe Tatăl, pentru că suntem copiii Lui… Iar, dacă suntem copiii Tăi, Dumnezeule- Tată, ajută- ne să fim acele fiinţe care să Te onoreze şi să Te glorifice în orice circumstanţă!… Căci, o meriţi!!!